De toekomst van onkruidbeheersing Rusthoeve

De Steketee schoffel is wellicht een bekende. Op het bietenperceel stond hun cameragestuurde bok met schoffelsysteem inclusief vingerwieders. De cameragestuurde bok kan makkelijk worden losgekoppeld van de schoffel waardoor ook andere werktuigen voor andere gewassen makkelijk aangekoppeld kunnen worden. Op dit perceel was niet eerder een bewerking uitgevoerd dus er was redelijk sprake van een…

Lees meer

Eurofins Bijmestmonitor

Sinds een aantal jaren heeft Eurofins het concept de “Bijmestmonitor” ontwikkeld. De “Bijmestmonitor” is een combinatie van de “Gewascheck” en “Bodemcheck”. Voor de “Gewascheck” worden plantmonsters volgens voorgeschreven instructies gemonsterd en gemeten. Via een snelle analyse in het lab (binnen 2 dagen na ontvangst) zijn de resultaten beschikbaar qua nutrienten. De gevonden waardes worden vergeleken…

Lees meer

Mooi resultaten korst breken

Op de foto zie je links het gedeelde wat niet geegt is, en recht waar wel gebruik is gemaakt van de eg om de korst te breken. Er is iets dieper gezaaid zodat eggen goed mogelijk was. Het korstbreken lijkt te zijn geslaagd en het plantaantal lijkt hoger door eggen. Later zal het plantaantal worden…

Lees meer

Consumptieaardappelen niet aangemerkt als wintergewas

Winterpeen, waspeen, chicorei en winteruien, wintervlas, witlof en bleekselderij zijn wel toegevoegd aan de lijst na de internetconsultatie van eind vorig jaar. De categorie zetmeelaardappelen die als wintergewas mag worden aangemerkt is aangepast van vroegheidsklasse 6 en 5 naar rijptijd klasse hoger dan 6. Voor suikerbieten geldt geen korting als ze na 1 november worden…

Lees meer

Kniptorren & monitoring

Onderstaand een uitdraai van de kniptormonitoring binnen de CZAV. Vanaf 5 kniptorren per dag geld het advies om een bespuiting in te zetten. Zoals jullie kunnen zien is dit bij bijna alle telers nog niet bereikt. Vanwege het relatief koude voorjaar gaan waarschijnlijk de ontwikkeling van kniptorren, graanhaantje en tarwe niet gelijk op. Graanhaantjes worden…

Lees meer

Bladluizen slim beheersen in een tijd waarin het middelenpakket krimpt

Intensieve monitoring door goudvallen “De migratie van bladluizen brengen we in beeld door intensieve monitoring op meerdere aardappel- en suikerbietenpercelen”, legt Sanne Graafstra, projectleider en adviseur bij kennisinstelling HLB uit. “Op deze percelen worden geen insecticiden tegen bladluizen gebruikt. Voor de monitoring plaatsen we goudvallen in en rond de percelen. Dit zijn doorzichtige lijmplaten die…

Lees meer

Irrigatieproef uien weer van start

Doelstelling van deze driejarige proef is om de rentabiliteit van druppelirrigatie in zaaiuien te onderzoeken. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de effecten van het toepassen van bodemverbeteraars in combinatie met zoet en brak water. In voorgaande jaren hebben we gezien dat het rendement van irrigatie sterk afhankelijk is van de vochttoestand van de…

Lees meer

Spectaculaire resultaten stressimmune

Adviseur Arjan de Vries van Agrotheek deelt zijn ervaringen. Verschil is groot tussen wekelijkse behandeling van 0,5 l/ha en dubbele dosering 1 l/ha. Het juiste moment, juiste concentratie blijkt dus zeer belangrijk! Laten we komend seizoen meer ervaring op doen met inzet van plantversterkers zoals Stressimmune om de optimale toepassing per teelt en tijdstip met…

Lees meer

Akkerranden en groene braak

De bufferstrook is minimaal 3 meter breed en maximaal 12 meter breed. Minimaal 25% van de bufferstrook is bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemigen gewassen. U bemest de bufferstrook niet en gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. U beweidt of oogst de bufferstrook ook niet. De bufferstrook hoeft dus niet elk jaar opnieuw te worden…

Lees meer