CS akkerranden

Gepubliceerd op 29 maart 2024

Het lijkt erop dat de komende periode nog niet droog genoeg is om akkerranden te zaaien. Hoewel het mogelijk is om de komende weken alsnog een moment te vinden om bijvoorbeeld de stoppelploeg en rotorkopeg te gebruiken. Veel componenten uit akkerranden kiemen beter wanneer de temperaturen wat hoger zijn. Bovendien kan fijn zaad zoals dat van akkerranden moeite hebben om te ontkiemen als er een korst ontstaat, vergelijkbaar met de opkomst van uien. Ook lijkt de onkruiddruk lager te zijn wanneer er later wordt gezaaid. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld dat te laat zaaien (vanaf half mei) resulteerde in een slechte opkomst vanwege de langdurige droogte.

Hoge onkruiddruk

Gezien de toenemende droge periodes na het voorjaar is het waarschijnlijk verstandiger om iets eerder te zaaien. Dit zal echter waarschijnlijk resulteren in een hogere onkruiddruk, met name van meldes. Maar door niet te laag te maaien (boven het groeipunt van de meeste kruiden) kunnen deze redelijk onder controle worden gehouden. Als men later in het seizoen het onkruid onder controle wil houden, is het belangrijk om dit pas te doen nadat de kruiden hebben gebloeid, zodat ze voldoende tijd hebben gehad om reserves in hun wortels op te slaan. Als er niet te laag wordt gemaaid, kunnen ze nog een keer uitlopen. Het is ideaal om gefaseerd te maaien zodat alles wat leeft in de akkerrand de tijd heeft om zich te verplaatsen naar het deel dat nog niet is gemaaid.

Onder controle houden van onkruiddruk

Als men de onkruiddruk vanuit de (sloot)kanten onder controle wil houden, is het aan te raden om te kiezen voor een meerjarige akkerrand met verschillende klavers en grassen. Het is dan ook belangrijk om niet te kort te maaien, zodat de klavers behouden blijven. Kweekgras is gevoelig voor frequente maaien, dus als dit een groot probleem is, moet men zorgen voor een intensief maai beheer om het onder controle te houden.

Sommige boeren kiezen ervoor om de slootkant redelijk kort te maaien, maar het is belangrijk om het juiste moment te kiezen. Wacht tot het voorjaar, wanneer de meeste bloemen in de berm zijn uitgebloeid. Je zult verrast zijn hoeveel gaasvliegen worden aangetrokken door het fluitenkruid dat in de bermen bloeit. De larven van gaasvliegen zijn uitstekende bestrijders van trips en luizen, dus het is belangrijk om ze te sparen waar mogelijk.

Mengsels

De meest gekozen vorm van akkerranden is vanwege financiële overwegingen een combinatie van gras met witte klaver. Vorig jaar zagen we echter dat complexe mengsels beter presteerden dan eenvoudige gras-klaver mengsels vanwege de droogte. Het is logisch dat er altijd wel iets tussen zit dat het onder die omstandigheden beter doet. Gras-klaver combinaties kunnen ook beter in het najaar worden gezaaid, vooral gras heeft het moeilijk in een droog voorjaar. Afhankelijk van de situatie van de teler moet worden bekeken welk mengsel het beste bij hem past. Meerjarige mengsels kunnen beter worden gezaaid als het te droog wordt in het najaar. In dat geval is het beter om te kiezen voor een éénjarige akkerrand.