Akkerupdate

Gepubliceerd op 12 april 2024

De natuur is vroeg dit jaar. Dit is zichtbaar in bloesem en in het gemiddelde bloeitijdstip van de tulpen. Hetzelfde geldt voor diverse insecten.

Wintergranen: Actualiteiten

Inmiddels worden op meerdere locaties verspreid over het land aantastingen gevonden van gele roest. Naast de al eerder gesignaleerde septoria is met name de ziektedruk in de in oktober gezaaide wintertarwe hoog. De zeer laat gezaaide tarwe in januari staat over het algemeen nog vrij van ziektes. Op dit vroege tijdstip in het voorjaar worden al kevers van het graanhaantje gevonden. De gemiddeld matige stand van de wintertarwe voorspelt nog geen topoogst. 

De wintergerst heeft in het zuiden iets te maken gehad met meeldauw onderin het gewas, maar ontwikkeld zich nu in hoog tempo.

Suikerbieten: beestjes 

Nog steeds neemt het zaaipercentage maar langzaam toe. Veel telers zullen echter naar mate de tijd vordert makkelijker vanuit de startblokken vertrekken. De eerder gezaaide bieten kiemen vlot en de opkomst is goed. Wel worden al de eerste aandachtpunten wat betreft beestjes gemeld. Dit jaar veel slakken en emelten. Het laatste beestje heeft al veel schade veroorzaakt in de vroeg gezaaide percelen. Met name gras voorvruchten zijn risicovol. Een toepassing met Belem heeft dit jaar al laten zien erg effectief te zijn. Ook voor slakken bleken de afgelopen weken de omstandigheden ideaal. Blijf goed controleren en bestrijd de slakken tijdig. Inmiddels is ook de bietenkever aan een opmars bezig de afgelopen jaren en is in een aantal regio’s op dit moment al volop gevonden. Het afgelopen weekend heeft een positief effect gehad op de kieming van de bieten, maar ook op die van de onkruiden, waardoor gesproken wordt van een kiemgolf. Start tijdig met LDS!

Zaaiuien: Actualiteiten en bonenvlieg  

Ook het percentage gezaaide zaaiuien is nog laag. De gezaaide percelen hebben over het algemeen een vlotte start en staan snel boven. De toepassing van de voorkopkomst toepassing met glyfosaat komt al snel in de knel. Vanuit de bonenvlieg monitoring komt een sterke toename van het aantal vliegen naar voren in Flevoland. Inmiddels zijn al pyrethroïden in combinatie met Capirel ingezet om dit te beheersen.

Met de verwachtingen van regen wordt de zaaidiepte van de zaaiuien vaak iets minder diep. Pas dan met name op de lichte grond op met de toepassing van Stomp voor het kiemen van de uien. Zeker als er regen wordt verwacht.

Aardappelen: Kieming

De pootgoed kwaliteit is fysiologisch jonger dan het afgelopen jaar rond dezelfde periode. Bewaring van het pootgoed zal dan ook gemakkelijker gaan. Vorig jaar is echter wel geconstateerd dat te veel afkiemen een negatief effect heeft op het aantal stengels en de opbrengst. Probeer het pootgoed zolang mogelijk koel te houden om kieming tegen te gaan. Bij het gebruik van koeling kan de temperatuur langzaam worden opgevoerd naar 8-10 graden om de overgang naar de buitenlucht zonder grote temperatuur verschil te laten verlopen. Dit voorkomt condens en daarmee de ontwikkeling van zilverschurft.