Organisatie

CropSolutions bestaat uit negen partners in verschillende gebieden van Nederland: Agrea, Agriant, AgruniekRijnvallei, CAV Agrotheek, CLTV Zundert, CZAV, De Samenwerking, Heyboer BV en Vitelia Agrocultuur. Deelnemende CropSolutions partners worden vertegenwoordigd door een afvaardiging in gewasgroepen. De gewasgroepen die we nu kennen en actief zijn: Akkerbouw, Groenten, Ruwvoer, Fruit, Boomkwekerij en Bollen. Aanvullend een drietal Innovatiegroepen: Precisielandbouw en Data, Biologische landbouw en Bodem.

Fruit-hero
Boomkwekerij-Rozen
CropSolutions-footer

Missie

Als inkoop- en kennisorganisatie is CropSolutions een partner voor alle plantaardige teelten en een belangrijke en kundige gesprekspartner voor klanten. Daarnaast biedt CropSolutions producten die beantwoorden aan de marktvraag.

Visie

Als inkoop- en kennisorganisatie is CropSolutions een partner voor alle plantaardige teelten en een belangrijke en kundige gesprekspartner voor klanten. Daarnaast biedt CropSolutions producten die beantwoorden aan de marktvraag.