CropSeeds Zaaizaden

Door gezamenlijk in te kopen op internationaal gebied heeft CropSolutions toegang tot de beste rassen. Het assortiment zaaizaden bestaat uit hoogwaardig uitgangsmateriaal voor onder andere gras, mais, wintertarwe, winterveldbonen, groenbemesters en zaaiuien. Alle rassen worden geselecteerd op basis van ziektetolerantie en opbrengstcijfers uit zowel rassenlijsten als proeven. De kennis van onze adviseurs garandeert een optimale rassenkeuze voor elke situatie.

Krachten bundelen

CropSolutions kan in een vroeg stadium over verscheidene rassen beschikken en partners kunnen zich daarmee positief onderscheiden in de markt. Gezamenlijk inkoop op internationale schaal geeft toegang tot de beste rassen.

Zaaizaad voor elke teelt

CropSolutions biedt een hoogwaardig uitgangsmateriaal voor elke teelt: graszaad, groenbemesters, maiszaden, wintertarwe, winterveldbonen en zaaiuien. Een geslaagde teelt start met eersteklas zaaizaad.

Zaaiuien

De juiste rassenkeuze is de eeste stap in het behalen van een hoge opbrengst van goede kwaliteit. Bij deze keuze is het van belang om rekening te houden met de kwaliteit, opbrengst en duur van de bewaarperiode. De uienrassen worden geselecteerd op verschillende raskenmerken zoals vroegrijpheid, bewaring, huidvastheid, hardheid en natuurlijke spruitrust.

Maiszaad

In het maisrassenpakket van CropSolutions zijn verschillende rassen opgenomen. De maisrassen zijn geselecteerd op basis van stevigheid, ziekteresistentie, voederwaarde en opbrengst. Ook de zaaidichtheid, vroegheid en vorm van zaaizaadontsmetting kunnen een belangrijke rol spelen bij het maken van de beste keuze. Bestel je maiszaad tijdig zodat je kunt profiteren van ons vroege verkoopvoordeel.

Graszaad

De gras- en weidemengsels van CropSolutions zijn samengesteld met de beste rassen. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn een aantal eigenschappen als roonroestresistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een optimalte ruwvoerproductie. Ook wordt bij het samenstellen van de mengsels altijd rekening gehouden met de huidige wet- en regelgeving.

Wintertarwe

Het wintertarwe rassenadvies van CropSolutions is gebaseerd op een aantal raseigenschappen, waaronder: vroegheid, opbrengst en ziekteresistentie. Maar ook andere factoren zoals grondsoort en teeltgebied kunnen bepalend zijn. Door rassen te selecteren met een fusariumresistentie hoger dan 6,5, bieden we meer zekerheid en kunnen de kosten rondom fungicidenbeheersing worden gedrukt.

Winterveldbonen

Winterveldbonen van CropSolutions zijn erg geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en als bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Door veredeling is de gevoeligheid voor schimmelziekten erg laag, hierdoor is ook het teeltrisico beperkt. Daarnaast hebben de bonen een hoog eiwitgehalte en rijpen ze vroeg af, zodat de vervolgteelt grote kans heeft op succes.

Groenbemesters

De slimme groenbemestermengsels van CropSolutions houden het organische stofgehalte op peil en zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid. Bij het selecteren van de beste groenbemestermengsels wordt gekeken naar gewassen die elkaar versterken. Daarnaast biedt CropSolutions de mogelijkheid om zelf mengsels samen te stellen. Losse componenten als bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver en grassen zijn hiervoor beschikbaar.