CropGuard Gewasbescherming

Voor een rendabele en kwalitatief hoogwaardige teelt is de inzet van geïntegreerde gewasbescherming noodzakelijk. Gewasbescherming is hierbij onderdeel van de hele bedrijfsvoering. Met de kennis van onze adviseurs kunnen gewasbeschermingsmiddelen duurzamer worden ingezet. Door jaarlijks de uitdagingen in kaart te brengen, komen we samen met telers, fabrikanten, onderzoeksinstellingen en overheid tot duurzame oplossingen in alle teelten.