Kennis

Het CropSolutions kennisteam staat ter beschikking voor buitendienst, leveranciers en kennispartners van de CropSolutions organisatie.

Fruit-hero
Boomkwekerij-Rozen
CropSolutions-footer

Download de ICM-Kennisteam folder

Maak kennis met Kennis

Vijf specialisten geven invulling aan kennismanagement, scholing, productpositionering en informatiebeheer voor de partners van CropSolutions:

 • Agriant
 • Agrea
 • AgruniekRijnvallei
 • CAV Agrotheek
 • CLTV Zundert
 • CZAV
 • Heyboer BV
 • ABZ De Samenwerking
 • Vitelia Agrocultuur.

Doel is het bieden van duurzame oplossingen (Solutions) in de diverse open teelten (Crops) van onze klanten. Innovatiemanagers borgen kennis van producten, innovaties en de markt. Gewasgroepspecialisten maken de vertaalslag van kennis naar de toepasbaarheid per teelt en regio.

De advisering is gebaseerd op onze ICM (Integrated Crop Management) aanpak waarbij de teelten, over meerdere jaren, vanaf bodem tot en met bewaring centraal staan. Teeltgericht denken in plaats van productgericht met teeltrendement als doel.

Breed kennisniveau

Het doel is om telers en kwekers te voorzien van het beste en meest passende advies wat gebaseerd is op bedrijfsrendement. CropSolutions levert advies dat bij de producten past, die verkocht worden, maar het gaat verder dan dat. Ook over bredere teeltgerelateerde zaken of bedrijfsbrede vraagstukken kunnen wij een advies geven. Alle partners zijn op de hoogte en hebben een breed kennisniveau om alle vragen te beantwoorden.

Hoe vergaren we kennis?

 • Bijscholingsbijeenkomsten
 • CropSolutions kennisbank (intranet voor adviseurs)
 • CropSolutions Academy (opleidingsinstituut voor adviseurs)