CropActiv Groeiverbeteraars

Groeiverbeteraars ondersteunen de groei van de plant op natuurlijke wijze. Ze zorgen voor een verbeterde plantweerbaarheid en zijn daardoor een unieke aanvulling op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Binnen groeiverbeteraars kunnen we onderscheid maken tussen plantversterkers en bodemverbeteraars. Terwijl plantversterkers het afweermechanisme versterken, zorgen bodemverbeteraars voor een verbeterde wortelontwikkeling en bodemgezondheid.

Anti-stress

Groeiverbeteraars zijn producten die op een natuurlijke manier de groei van een plant ondersteunen. Deze producten zorgen voor een verbeterde plantweerbaarheid, waardoor ze een unieke aanvulling geven op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Groeiverbeteraars maken de plant minder afhankelijk van bemesting en gewasbescherming, omdat de plant weerbaarder is tegen allerlei vormen van stress.

Plant- en bodemweerbaarheid

Een plant kan stress ondervinden door levende organismen zoals schimmels, insecten of onkruiden. Ook abiotische factoren zoals te weinig voeding, vocht, temperatuur en licht kunnen de groei onderdrukken. Waar plantversterkers het afweermechanisme van de plant versterken, zorgen de bodemverbeteraars voor een verbeterde wortelontwikkeling, structuur en zijn een voedingsbron voor het bodemleven.

Bodemverbeteraars

Biotische en abiotische stress in een plant kun je op meerdere manieren voorkomen. Soms kun je de oorzaak wegnemen. Bijvoorbeeld met beregenen voorkom je droogtestress en door het beheersen van de luizenpopulatie voorkom je zuigschade of virusoverdracht. In bepaalde situaties is het wegnemen van de oorzaak niet mogelijk, in dit geval is het weerbaarder maken van de plant een methode om de kwaliteit en opbrengst veilig te stellen. CropActiv plantversterkers worden tijdens de groei op de plant toegepast. Deze producten bevatten stoffen die een plant minder vatbaar maken voor abiotische stress.

Plantversterkers

Biotische en abiotische stress in een plant kun je op meerdere manieren voorkomen. Soms kun je de oorzaak wegnemen. Bijvoorbeeld met beregenen voorkom je droogtestress en door het beheersen van de luizenpopulatie voorkom je zuigschade of virusoverdracht. In bepaalde situaties is het wegnemen van de oorzaak niet mogelijk, in dit geval is het weerbaarder maken van de plant een methode om de kwaliteit en opbrengst veilig te stellen. CropActiv plantversterkers worden tijdens de groei op de plant toegepast. Deze producten bevatten stoffen die een plant minder vatbaar maken voor abiotische stress.

Download de CropActiv folder