Akkerbouw Update 16 – Juni 2024

Gepubliceerd op 11 juni 2024

Aardappelen

Phytophthora Haard in Vroege Aardappelen

In diverse percelen door het land wordt phytophthora aangetroffen, variërend van lichte tot zeer zware aantastingen. Bij zware infecties is het cruciaal om snel en effectief te handelen. Zodra blaadjes met phytophthora worden ontdekt, moet direct een stopbespuiting worden ingezet met een combinatie van Propamocarb, cymoxanil en een sporendoder zoals Ranman Top, Canvas of fluazinam (o.a. Shirlan, Vamos, Exacto). Fluazinam wordt minder vaak aanbevolen vanwege de snelle ontwikkeling van resistente stammen.

Behandeling van Phytophthora Haarden

Phytophthora-haarden moeten zo snel mogelijk worden vernietigd. Gebruik hiervoor Quickdown, Spotlight of glyfosaat. Glyfosaat zorgt voor volledige afdoding, terwijl Quickdown en Spotlight het blad langzamer doen afsterven. Hoewel deze producten traag werken, bieden ze voldoende kracht voor volledige hergroei van de aardappelen.

Snellere afdoding kan worden bereikt met producten zoals Reglone of Belouhka, of mogelijk foliplus Coval (nog niet getest). Herhaald gebruik van verschillende fungicidencombinaties kan leiden tot resistentie. Daarom kan koper als alternatieve maatregel worden overwogen vanwege zijn niet-resistentiegevoelige eigenschappen en sporendodende werking. Gebruik koper echter alleen als noodmaatregel bij bestaande infecties, met een dosering van 0,5 tot 1 kg per hectare (2-4 ltr Foliplus koper).

Voorkomen van Infectiedruk

Hoewel we weersgerelateerde infectiedruk niet kunnen voorkomen, is het essentieel om sporulerende planten te verwijderen en afvalhopen af te dekken om verdere verspreiding te voorkomen.

Uien

Wateroverlast

De recente wateroverlast heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan de uienvelden. Veel planten zijn verstikt of aangetast door fusarium en pythium. De komende weken kunnen nog meer planten wegvallen. Door de wateroverlast hebben veel planten een beperkte wortelmassa ontwikkeld, wat gevolgen zal hebben voor de opname van mineralen en vocht gedurende het seizoen.

Ziektedruk Valse Meeldauw

Valse meeldauw komt sporadisch voor in winter- en plantuien. Hoewel de ziekte zich momenteel niet sterk uitbreidt, kan deze zich snel verspreiden zodra de omstandigheden gunstiger worden.

Onkruid

De onkruidbeheersing verloopt over het algemeen goed met behulp van bodemherbiciden. De eerste resultaten van de spotsprayer zijn positief, hoewel de inzet van middelen vaak breed en hoog in dosering is.

Beestjes

De schade door bonenvliegen lijkt af te nemen. In Flevoland is echter de uienmineervlieg, net als in voorgaande jaren, weer een probleem.

Wintertarwe

Fusarium en Septoria

De huidige weersomstandigheden leiden tot een hoge ziektedruk in granen. In sommige regio’s veroorzaakt ramularia grote schade in wintergerst, waardoor de gewassen vroegtijdig afrijpen. De septoria-druk is ook hoog. Vochtige periodes tijdens de bloeifase van wintertarwe kunnen fusarium-aantasting veroorzaken. Gebruik tijdig Prosaro + Squall bij een bladnatperiode van circa 24 uur tijdens deze fase.

Graanhaantjes

Graanhaantjes zijn massaal aanwezig en richten schade aan de gewassen aan. Hoewel bestrijding vaak niet noodzakelijk is, wordt deze vaak uitgevoerd met een pyrethroïde in combinatie met afrijpingsziektebeheersing.

Wij hopen dat deze informatie nuttig is voor uw teeltbeheer. Neem gerust contact op met ons team voor verdere vragen of advies.