Akkerbouw Update 15 – Mei 2024

Gepubliceerd op 27 mei 2024

De recente weersomstandigheden hebben de voorjaarswerkzaamheden sterk beïnvloed, vooral vanwege aanhoudende regenval. Lokale gebieden kampen met overmatige neerslag, waardoor landbouwers worden uitgedaagd in hun activiteiten.

Suikerbieten 

Er is veel vooruitgang geboekt met het zaaien van suikerbieten, maar sommige velden moesten opnieuw worden ingezaaid vanwege slakken. Daarnaast worden luizen nu sporadisch aangetroffen en vereisen voortdurende monitoring. Momenteel wachten we nog op toestemming voor bepaalde behandelingen.

Zaaiuien 

Bijna alle uienpercelen zijn gezaaid. Als er nog zaaiwerk te doen is, kan dit nog steeds succesvol zijn als we snel handelen. Het kiezen van de juiste ui-rassen is belangrijk voor een goede opbrengst. Daarnaast is een goede start met de juiste voorbereidingen van de bodem van groot belang voor een gezond gewas.

Onkruidbestrijding 

We beginnen met het testen van nieuwe methoden voor onkruidbestrijding, met veelbelovende resultaten tegen bepaalde onkruiden. Het is echter belangrijk om voorzichtig te zijn met de doseringen om schade aan de gewassen te voorkomen.

Bonenvlieg 

Het aantal bonenvliegen neemt toe in veel gebieden, wat kan leiden tot schade aan gewassen. Daarom is het van cruciaal belang om dit goed in de gaten te houden en op tijd maatregelen te nemen.

Granen 

De groei van onkruid in graanvelden is momenteel een uitdaging. We zijn bezig met effectieve manieren om deze te bestrijden, rekening houdend met verschillende soorten onkruid.

Meststoffen 

Voor wintergranen adviseren we het gebruik van bladmeststoffen om de gewasgroei te bevorderen. Dit kan vooral nuttig zijn bij velden met matige gewasstand.

Windhalm 

De bestrijding van windhalm is dit seizoen lastiger dan normaal vanwege verminderde bodembehandelingen in het najaar.

Aardappelen 

Door het koele en natte weer komen aardappelplanten langzaam boven de grond. We zien echter goede resultaten met bodemherbiciden dit jaar.

Voor verdere vragen en advies over de huidige situatie, staan onze experts voor u klaar.