Akkerbouw Update 17 – Juli 2024

Gepubliceerd op 08 juli 2024

Aardappelen

Phytophthora
De phytophthora-druk blijft door het hele land onverminderd hoog. Na enkele zomerse dagen is het weer wisselvallig geworden, wat de infectiemogelijkheden heeft vergroot. Vooral in het noorden nemen de aantastingen in percelen fors toe. Veel biologische percelen in Flevoland moeten helaas zonder opbrengst worden gebrand. Zelfs de zogenaamd resistente rassen vertonen aantasting. In het zuiden lijkt de situatie iets beter onder controle te zijn. Vanwege de hoge druk is er schaarste aan producten zoals Proxanil en solo propamocarb. Er wordt hard gewerkt om voldoende producten beschikbaar te houden. Sommige telers zijn al bezig met de 10e toepassing van dit seizoen, wat schemawijzigingen noodzakelijk maakt. Het is belangrijk om de resistentie management regels (afwisselen en alterneren) goed in acht te nemen. Ook actieve stoffen zoals oxathiapiprolin, mandipropamid en ametoctradin, die nu als minder effectief worden beschouwd, kunnen in combinatie met een partner nog steeds goed ingezet worden in de huidige (korte tot zeer korte) schema’s. Deens onderzoek uit 2023 toont aan dat producten met de nieuwe strategie effectief kunnen blijven, zelfs na resistentieontwikkeling op EU43.

Colorado kever
Er worden wel meer Colorado kevers aangetroffen dan in de afgelopen weken, maar de aantallen zijn nog steeds aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

Spotsprayer resultaat Vitelia
Tijdens de Tour de Boer zijn de resultaten van de spotsprayer uitgebreid besproken. Langzaam wordt steeds duidelijker wat de eindresultaten van deze toepassingen zijn.

Uien

Valse meeldauw
Valse meeldauw wordt in lichte aantastingen door het hele land gevonden. Grote uitbraken, met uitzondering van biologische uien, lijken nog niet in ontwikkeling. Een sluitend beheersschema is echter noodzakelijk, omdat valse meeldauw een lange incubatietijd heeft en vaak voor verrassingen zorgt.

Onkruid
Tijdens de Tour de Boer zijn de resultaten van de spotsprayer uitgebreid besproken. Langzaam wordt steeds duidelijker wat de eindresultaten van deze toepassingen zijn.

Suikerbieten

Cercospora
De eerste cercospora-aantastingen zijn gevonden, maar er is nog geen bericht verzonden door IRS. Het advies is om in ieder geval niet voor het sluiten van het gewas te beginnen met ziektebeheersing vanwege de zeer wisselende stand dit seizoen. Diadem is nieuw in de cercospora-beheersing. Het advies van BASF is om het alleen preventief in te zetten. Toepassing op T1: 0,8 ltr/ha. Bij toepassing op T2 (curatief) is het advies 1 ltr Diadem + Tern!

Luizen
In laat gezaaide percelen is het nog steeds belangrijk om goed op luizen te controleren, aangezien er nog geen ouderdomsresistentie is tegen vergelingsvirus.

Wintergranen

Opbrengst
De eerste oogsten wintergerst zijn binnen en vallen over het hele land tegen. De opbrengsten variëren momenteel tussen de 5 en 8 ton, met af en toe een kleine uitschieter. De verwachtingen voor wintertarwe zijn ook niet hoog. Daarentegen lijken de op het juiste tijdstip gezaaide zomergranen er over het algemeen beter voor te staan.

Bonen

Bonenvlieg
Veel percelen hebben een matige stand door de bonenvlieg.

Mais

Onkruid
Door zachte weersomstandigheden zijn de meeste onkruidbestrijdingen goed geslaagd en is de mais nu aan een inhaalrace begonnen wat betreft groei.

WVTTK
De Tour de Boer is goed verlopen en was erg interessant!