Akkerbouw Update 13 februari 2024

regen

Afgelopen weekend is wederom een neerslagweekend geweest met variërend tussen de 10 en 40 mm neerslag over het hele land. Voldoende om de voorjaarswerkzaamheden nog even uit te stellen. In deze update een korte samenvatting van de stand van de granen en een overzicht van de glyfosaat etiketten Wintergranen In het zuidwesten is circa 15%…

Lees meer

Innovaties binnen de alternatieve onkruidbeheersing

Alternatieve onkruidbeheersing

In het artikel van Landbouwleven “Alternatieve onkruidbeheersing: belangrijke innovaties op de markt” wordt ingegaan op de innovaties die te zien waren op de Werktuigendagen, waar onder andere demo’s waren van onkruidbestrijding. In de biologische landbouw is mechanische onkruidbestrijding evident en de nieuwe technieken maken dit goed mogelijk. In gangbare landbouw is een goede afweging noodzakelijk. Chemisch…

Lees meer

Drie experts over hun bevindingen over gewasdiversiteit als onderdeel van natuurinclusieve landbouw

In het nieuwe artikel van Boerennatuur.nl vertellen drie experts over hun bevindingen over gewasdiversiteit als onderdeel van natuur inclusieve landbouw: Raymond Klaassen is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Kenniscentrum Akkervogels. Hij heeft in de provincie Groningen, in samenwerking met de collectieven, de resultaten van het agrarisch natuur en landschapsbeheer en effecten van natuurinclusieve landbouw…

Lees meer

Wintertarwe of zomertarwe

Wintertarwe zomertarwe

Het is al tijden erg nat waardoor er nog veel tarwe de grond in moet. Het is onzeker wanneer het land berijdbaar is om tarwe te zaaien. Echter geen paniek het is half november, dus nog voldoende tijd. Hieronder wat informatie over wintertarwe, zomertarwe en het zaaitijdstip.  Wintertarwe of zomertarwe? Wat de zaai van wintertarwe…

Lees meer

Gewasbeschermings­middelen: trends en emissiereductie

Wageningen University & Research heeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitgezocht voor een trendanalyse over de periode 2010 tot en met 2021. Heet hangijzer in het middelengebruik is de emissie naar oppervlaktewater. In deze video vertelt Geert Pinxterhuis, projectleider Plantgezondheid bij BO Akkerbouw, met welke relatief eenvoudige maatregelen op het akkerbouwbedrijf minder emissie kan plaatsvinden. Trendanalyse…

Lees meer

Timing watergift bepaalt uienoogst

Klimaatverandering en verzilting zijn steeds grotere bedreigingen voor de uienteelt. Omdat de beschikbaarheid van voldoende (zoet)water in belangrijke uienteeltgebieden nijpender is geworden, wordt er meer en meer gekeken naar de mogelijkheden van het beregenen van uien op een zo efficiënt mogelijke manier. 2018 was een extreem droog jaar, waarin opbrengsten van slechts 10 ton per…

Lees meer

De toekomst van onkruidbeheersing Rusthoeve

De Steketee schoffel is wellicht een bekende. Op het bietenperceel stond hun cameragestuurde bok met schoffelsysteem inclusief vingerwieders. De cameragestuurde bok kan makkelijk worden losgekoppeld van de schoffel waardoor ook andere werktuigen voor andere gewassen makkelijk aangekoppeld kunnen worden. Op dit perceel was niet eerder een bewerking uitgevoerd dus er was redelijk sprake van een…

Lees meer

Eurofins Bijmestmonitor

Sinds een aantal jaren heeft Eurofins het concept de “Bijmestmonitor” ontwikkeld. De “Bijmestmonitor” is een combinatie van de “Gewascheck” en “Bodemcheck”. Voor de “Gewascheck” worden plantmonsters volgens voorgeschreven instructies gemonsterd en gemeten. Via een snelle analyse in het lab (binnen 2 dagen na ontvangst) zijn de resultaten beschikbaar qua nutrienten. De gevonden waardes worden vergeleken…

Lees meer

Mooi resultaten korst breken

Op de foto zie je links het gedeelde wat niet geegt is, en recht waar wel gebruik is gemaakt van de eg om de korst te breken. Er is iets dieper gezaaid zodat eggen goed mogelijk was. Het korstbreken lijkt te zijn geslaagd en het plantaantal lijkt hoger door eggen. Later zal het plantaantal worden…

Lees meer

Consumptieaardappelen niet aangemerkt als wintergewas

Winterpeen, waspeen, chicorei en winteruien, wintervlas, witlof en bleekselderij zijn wel toegevoegd aan de lijst na de internetconsultatie van eind vorig jaar. De categorie zetmeelaardappelen die als wintergewas mag worden aangemerkt is aangepast van vroegheidsklasse 6 en 5 naar rijptijd klasse hoger dan 6. Voor suikerbieten geldt geen korting als ze na 1 november worden…

Lees meer