Akkerbouw Update 16 – Juni 2024

Aardappelen Phytophthora Haard in Vroege Aardappelen In diverse percelen door het land wordt phytophthora aangetroffen, variërend van lichte tot zeer zware aantastingen. Bij zware infecties is het cruciaal om snel en effectief te handelen. Zodra blaadjes met phytophthora worden ontdekt, moet direct een stopbespuiting worden ingezet met een combinatie van Propamocarb, cymoxanil en een sporendoder…

Lees meer

Akkerbouw Update 15 – Mei 2024

De recente weersomstandigheden hebben de voorjaarswerkzaamheden sterk beïnvloed, vooral vanwege aanhoudende regenval. Lokale gebieden kampen met overmatige neerslag, waardoor landbouwers worden uitgedaagd in hun activiteiten. Suikerbieten  Er is veel vooruitgang geboekt met het zaaien van suikerbieten, maar sommige velden moesten opnieuw worden ingezaaid vanwege slakken. Daarnaast worden luizen nu sporadisch aangetroffen en vereisen voortdurende monitoring.…

Lees meer

Akkerupdate

De natuur is vroeg dit jaar. Dit is zichtbaar in bloesem en in het gemiddelde bloeitijdstip van de tulpen. Hetzelfde geldt voor diverse insecten. Wintergranen: Actualiteiten Inmiddels worden op meerdere locaties verspreid over het land aantastingen gevonden van gele roest. Naast de al eerder gesignaleerde septoria is met name de ziektedruk in de in oktober…

Lees meer

Akkerbouw Update 14 – April 2024

gras

Het wisselvallige weer houdt nog steeds aan en heeft als effect dat de voorjaarswerkzaamheden bijzonder langzaam op gang komen. Zomertarwe of alternatief  Voor een goede oogstverwachting is het meest optimale zaaitijdstip voor zomertarwe de maand januari. Inmiddels is dit alweer een gepasseerd station en staan veel telers voor na de overstap van wintertarwe naar zomertarwe…

Lees meer

CS akkerranden

Het lijkt erop dat de komende periode nog niet droog genoeg is om akkerranden te zaaien. Hoewel het mogelijk is om de komende weken alsnog een moment te vinden om bijvoorbeeld de stoppelploeg en rotorkopeg te gebruiken. Veel componenten uit akkerranden kiemen beter wanneer de temperaturen wat hoger zijn. Bovendien kan fijn zaad zoals dat…

Lees meer

Vizura nu ook toepassen met veldspuit

Vizura is een vloeibare nitrificatieremmer voor toepassing in combinatie met organische mest. Doordat de omzetting van ammonium naar nitraat wordt geremd is er minder gevaar voor uitspoeling van nitraat of denitrificatie naar de lucht. In het kader van steeds strengere stikstofnormen (derogatie, NV gebieden) is elke kg stikstof die verloren gaat inmiddels een gevaar voor…

Lees meer

Akkerbouw Update 13 februari 2024

regen

Afgelopen weekend is wederom een neerslagweekend geweest met variërend tussen de 10 en 40 mm neerslag over het hele land. Voldoende om de voorjaarswerkzaamheden nog even uit te stellen. In deze update een korte samenvatting van de stand van de granen en een overzicht van de glyfosaat etiketten Wintergranen In het zuidwesten is circa 15%…

Lees meer

Innovaties binnen de alternatieve onkruidbeheersing

Alternatieve onkruidbeheersing

In het artikel van Landbouwleven “Alternatieve onkruidbeheersing: belangrijke innovaties op de markt” wordt ingegaan op de innovaties die te zien waren op de Werktuigendagen, waar onder andere demo’s waren van onkruidbestrijding. In de biologische landbouw is mechanische onkruidbestrijding evident en de nieuwe technieken maken dit goed mogelijk. In gangbare landbouw is een goede afweging noodzakelijk. Chemisch…

Lees meer

Drie experts over hun bevindingen over gewasdiversiteit als onderdeel van natuurinclusieve landbouw

In het nieuwe artikel van Boerennatuur.nl vertellen drie experts over hun bevindingen over gewasdiversiteit als onderdeel van natuur inclusieve landbouw: Raymond Klaassen is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Kenniscentrum Akkervogels. Hij heeft in de provincie Groningen, in samenwerking met de collectieven, de resultaten van het agrarisch natuur en landschapsbeheer en effecten van natuurinclusieve landbouw…

Lees meer

Wintertarwe of zomertarwe

Wintertarwe zomertarwe

Het is al tijden erg nat waardoor er nog veel tarwe de grond in moet. Het is onzeker wanneer het land berijdbaar is om tarwe te zaaien. Echter geen paniek het is half november, dus nog voldoende tijd. Hieronder wat informatie over wintertarwe, zomertarwe en het zaaitijdstip.  Wintertarwe of zomertarwe? Wat de zaai van wintertarwe…

Lees meer