Wintertarwe

Rassenadvies winterzaaitarwe

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Ziekteresistentie, teeltgebied, grondsoort en vroegheid zijn enkele factoren die bepalend zijn voor het maken van de juiste rassenkeuze in wintertarwe. Vooral de resistentie van rassen tegen aarfusarium vormen een belangrijk criterium. CropSolutions adviseert dan ook om wintertarwerassen in te zetten met een fusariumresistentie van minimaal 6,5.

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn bijvoorbeeld in het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk) en opslagplanten op graanpercelen beheersen. Wees daarnaast alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen het dwergvergelingsvirus.

Slakkenbeheersing

Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Bovendien heeft de vruchtwisseling invloed op tarwe. Bij tarwe zal er meer slakkenschade zijn dan na de teelt van bieten. Momenteel zijn Iroxx en Mollux toegelaten voor de beheersing van de slakkenpopulatie. Deze korrels zijn op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien nodig.

Vraag nu de CropSeeds Wintertarwe folder aan

Overzicht_4_Wintertarwe_Flyers