Winterveldbonen

Rassenadvies winterveldbonen

De winterveldbonen van CropSolutions zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van vijf tot acht ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst zeer hoog. Door succesvolle veredeling is de gevoeligheid voor schimmelziekten fors verlaagd, hierdoor is het teeltrisico ook verlaagd. Winterveldbonen zijn bovendien een mooie voorvrucht die vroeg afrijpt en stikstof nalevert.

Bodem

Winterveldbonen groeien goed op leem- en kleiachtige gronden met een goede bodemstructuur en vochthoudende grond. Op kleigrond met een pH hoger dan 6,0 groeit de boon het best. Bij zand- en dalgronden is een pH van boven de 5,4 aanbevolen. Een goede bodemstructuur is belangrijk om een juiste installatie van de wortelknobbeltjes te bekomen. Veldbonen kunnen met een teeltrotatie van tenminste 1 op 4 jaar geteeld worden.

Zaaiadvies

CropSolutions adviseert veldbonen niet te vroeg te zaaien, vanwege gevoeligheid van ziekten en een te vroege bloei. Een zaaidatum omstreeks oktober/november is ideaal. Twintig planten per vierkante meter is wenselijk, dit resulteert met een DKG van 650 gram in 140-150 kg/ha. Voor het zaaien van veldbonen is een egaal, niet al te fijn zaaibed vereist (vergelijkbaar met graan).