Maiszaad

CropSeeds rassenpakket

CropSolutions stelt ieder jaar een nieuw, aantrekkelijk maïsrassenpakket samen. Het pakket bevat meerdere toprassen; voor iedere situatie is er een geschikt ras beschikbaar. De rassen zijn geselecteerd op basis van onze praktijkervaringen en cijfers van de rassenlijst. De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij de keuze: kwaliteit, opbrengst en uiteraard goede landbouwkundige eigenschappen. Naast het maisras dragen een gezonde bodem, een goede bemesting en bemestingsplan bij aan een geslaagde teelt.

Zaaidichtheid

Bij het zaaien van mais is het belangrijk aandacht te besteden aan de zaaidichtheid. De zaaidichtheid is een belangrijke factor in de uiteindelijke opbrengst en voederwaarde van uw mais. De optimale zaaidichtheid hangt sterk af van verschillende factoren waaronder: zaaitijdstip, het teeltdoel en het ras. In principe kunt u maïs telen met drie verschillende doelen: CCM, korrelmais of snijmais. Ons advies is om korrelmais en CCM dunner te zaaien dan snijmais. Langere, massale rassen kunt u beter dunner zaaien dan kortere en minder bladrijke rassen.

Kopbrand

Kopbrand is een schimmelinfectie die tijdens het seizoen meegroeit met de plant en zich tijdens de bloei gaat uiten. Er wordt dan geen kolf gevormd, maar er worden schimmelsporen gevormd. Deze schimmelinfectie wordt steeds vaker in delen van Nederland waargenomen. CropSolutions heeft daarom een maiskopbrand-pakket gekozen met rassen die tolerant zijn tegen kopbrand. Dit pakket bestaat uit Megusto voor het vroege segment en Genialis voor het middenvroege segment.