Graszaad

De Extra Weidemengsels van CropSolutions zijn samengesteld met de beste rassen van de rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroestresistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een zo hoog mogelijke ruwvoerproductie.

Roestindex 8+

Let bij de keuze voor een Extra Weidemengsel op het Roest 8+ keurmerk. Door een afname van de stikstofbemesting wordt de kroonroestresistentie van het weidemengsel steeds belangrijker. Vooral in de nazomer en herfst krijgt het gras door stress te maken met kroonroest. Het gevolg is een verminderde smakelijkheid en lagere ruwvoeropname. Bij mengsels met een hoge kroonroestresistentie blijft de drogestofopname en melkproductie van de koeien op peil.

GroMax

GroMax is een verbeterde cytokinine/zeewierextract-coating. Deze coating zorgt voor een snellere kieming van het graszaad, met name onder minder gunstige omstandigheden zoals het vroege voorjaar of late najaar. Alle Extra Weidemengsels zijn voorzien van deze GroMax-coating.

Agruniek Rijnvallei Kruidenrijk Grasland

CZAV Kruidenrijk Grasland