Groenbemesters

Groenbemestermengsels

Het hoofdbestanddeel van de CropSolutions mengsels sluit aan bij het teeltdoel van de groenbemester. Door mengpartners te kiezen die elkaar versterken, wordt er invulling gegeven aan de vergroening. De gekozen mengsels kunnen ook uitstekend gebruikt worden als reguliere groenbemester. Dit vergemakkelijkt de keuze om één groenbemestermengsel te kiezen.

Agruniek Rijnvallei Akkerranden en Groene Braak

CAV Agrotheek Akkerranden en Groene Braak

CZAV Akkerranden en Groene Braak

Aaltjesbeheersing

Binnen het onderdeel vanggewassen wordt de mogelijkheid geboden om een mengsel te maken gericht op aaltjesbeheersing. Dit mengsel bestaat uit minimaal 2 plantensoorten uit dezelfde categorie en elk soort is tenminste 3% van het totale gewicht. De gewassen waaruit gekozen kan worden zijn onder andere: Tagetes (Afrikaantjes), Raketblad, Zwaardherik en Japanse haver.

Zelf samenstellen

Wanneer u geen gebruik wilt maken van standaard mengsels, is er ook de mogelijkheid om zelf te mengen. Losse componenten als bladrammenas en gele mosterd, Japanse haver en grassen zijn verkrijgbaar. Voor het beheersen van aaltjes adviseert CropSolutions een mengsel van Japanse haver met Zwaardherik of Tagetes.

Heyboer BV Groenbemesters