Vizura nu ook toepassen met veldspuit

Gepubliceerd op 18 maart 2024

Vizura is een vloeibare nitrificatieremmer voor toepassing in combinatie met organische mest. Doordat de omzetting van ammonium naar nitraat wordt geremd is er minder gevaar voor uitspoeling van nitraat of denitrificatie naar de lucht. In het kader van steeds strengere stikstofnormen (derogatie, NV gebieden) is elke kg stikstof die verloren gaat inmiddels een gevaar voor kwaliteit en opbrengst van gewassen.

Vizura heeft een toelating om toe te voegen aan de mest in een dosering van minimaal 2 liter per ha. Een hogere dosering geeft een langere werking.

NIEUW:

Vizura mag nu ook toegepast worden met de veldspuit. Bespuiting dient maximaal 24 uur voorafgaand aan het aanwenden van de mest te gebeuren. Dit kan op zowel grasland als bouwland. Dosering is 2 ltr/ha in 150-400 liter water per ha. Mengen met GBM kan, maar Vizura werkt verzurend op de tankmix (pH3-4). Daardoor is menging met een aantal middelen uitgesloten. Uiteraard kan Vizura ook goed gemengd worden met vloeibare meststoffen als Urean, NTS en APP. Indien ook gemengd wordt met Limus of een andere ureaseremmer, dient direct na het vullen van de tank gespoten te worden. Inwerken is niet nodig, maar is ook niet negatief.

Met deze uitbreiding van de toepassing zijn een aantal knelpunten opgelost. Zo hoeft er niet meer gemengd te worden met drijfmest en kan op deze manier ook vaste mest worden behandeld. Ook zullen telers flexibeler in kunnen spelen op perceels- en gewasniveau. Natuurlijk neemt de stikstofbenutting uit mest toe, afhankelijk van de weersomstandigheden, mestsoort en bodemeigenschappen.