Irrigatieproef uien weer van start

Gepubliceerd op 03 juli 2023

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat heeft CropSolutions voor het derde jaar een irrigatieproef in uien liggen. De uien staan inmiddels in stadium 1e pijp en de opkomst is >90%!

Doelstelling van deze driejarige proef is om de rentabiliteit van druppelirrigatie in zaaiuien te onderzoeken. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de effecten van het toepassen van bodemverbeteraars in combinatie met zoet en brak water. In voorgaande jaren hebben we gezien dat het rendement van irrigatie sterk afhankelijk is van de vochttoestand van de bodem in de maanden mei, juni en juli.

Ook hebben we geconstateerd dat het toevoegen van meststoffen (fertigatie) aan de druppelslangen een heel beperkt opbrengst- en kwaliteitseffect geeft en nauwelijks tot niet rendabel is. Na dit jaar zullen we driejarige conclusies trekken.