Drie experts over hun bevindingen over gewasdiversiteit als onderdeel van natuurinclusieve landbouw

Gepubliceerd op 01 december 2023

In het nieuwe artikel van Boerennatuur.nl vertellen drie experts over hun bevindingen over gewasdiversiteit als onderdeel van natuur inclusieve landbouw:

Raymond Klaassen is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Kenniscentrum Akkervogels. Hij heeft in de provincie Groningen, in samenwerking met de collectieven, de resultaten van het agrarisch natuur en landschapsbeheer en effecten van natuurinclusieve landbouw onderzocht. Welk beheer is effectief en voor welke vogelsoorten? Je leest het op boerennatuur.nl.

Peter de Regt heeft als akkerbouwer in Dronten een bovengemiddelde gewasdiversiteit op zijn bedrijf. Samen met zijn broer teelt hij 12 verschillende soorten, daarbij is de bodem het belangrijkste speerpunt. Daarbij luid de vraag: hoe en wat teel je voor een gezonde bodem? Lees wat Peter hierover denkt in het volledige artikel.

Wijnand Sukkel van de Boerderij van de Toekomst bekijkt het vanuit een ander perspectief: “Biodiversiteit is de basis van de landbouw, haal je de basis weg dan stort het hele systeem in.”. Verlies van biodiversiteit is voor de meeste boeren die de Boerderij van de Toekomst bezoeken niet het grootste zorgpunt. Onderwerpen zoals prijzen van fossiele energie en kunstmest, klimaatveranderingen en beschikbare arbeid zijn voor boeren zorgwekkender.

Er zijn veel verschillende percepties over hoe je succesvol gewassen teelt. Bij CropSolutions zien we dat geïntegreerde gewasbescherming belangrijk is voor een rendabele en kwalitief hoogwaardige teelt. Door jaarlijks de uitdagingen in kaart te brengen, komen we samen met telers, fabrikanten, onderzoeksinstellingen en overheid tot duurzame oplossingen in alle teelten. Lees alles over gewasbescherming in onze folder!

Bron: boerennatuur.nl