Consumptieaardappelen niet aangemerkt als wintergewas

Gepubliceerd op 03 juli 2023

Consumptieaardappelen en vezelhennep worden definitief niet aangewezen als wintergewas. De teelten moeten op zand en lössgrond voor 1 oktober geoogst worden, om geen korting op mestruimte te krijgen. Dat blijkt uit de lijst met wintergewassen die het ministerie van Landbouw heeft gepubliceerd.

Winterpeen, waspeen, chicorei en winteruien, wintervlas, witlof en bleekselderij zijn wel toegevoegd aan de lijst na de internetconsultatie van eind vorig jaar. De categorie zetmeelaardappelen die als wintergewas mag worden aangemerkt is aangepast van vroegheidsklasse 6 en 5 naar rijptijd klasse hoger dan 6. Voor suikerbieten geldt geen korting als ze na 1 november worden geoogst, maar wel als ze na 1 oktober worden geoogst.

Stimuleringsregeling vanggewassen

Op zand- en lössgrond geldt een stimuleringsregeling voor de inzaai van een vanggewas voor 1 oktober. Wanneer er later een vanggewas wordt ingezaaid, geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm voor de opvolgende teelt. Voor inzaai tussen 2 en 14 oktober geldt een korting van 5 kilo stikstof/ha, tussen 15 oktober en 1 november 10 kilo en na 1 november 20 kilo stikstof per hectare. Deze maatregel geldt niet voor winterteelten.

Consumptieaardappeltelers op zand en löss moeten de aardappelen nu tijdig rooien om voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien als ze niet gekort willen worden op de stikstofnorm in het volgende teeltjaar. NAV is niet tevreden en ziet problemen ontstaan bij de oogst van consumptieaardappelen voor telers, loonwerkers en verwerkers van aardappelen.

LTO: wisselende gevoelens

Ook LTO ontvangt de regeling met wisselde gevoelens. Vakgroepvoorzitter Tineke de Vries is positief dat een aantal teelten is toegevoegd, maar verwacht dat de kalenderlandbouw geen effect zal hebben op de waterkwaliteit. Ook de opmerking van de minister dat boeren nu nog rekening kunnen houden met hun bouwplan, valt verkeerd. “Bouwplannen zijn al lang gemaakt”, aldus De Vries. Hoewel de korting op de gebruiksnormen relatief beperkt lijkt, stapelt het wel op met de andere kortingen op de bemestingsruimte, zegt De Vries.

(Bron: boerderij.nl)