Akkerbouw Update 13 februari 2024

Gepubliceerd op 13 februari 2024

Afgelopen weekend is wederom een neerslagweekend geweest met variërend tussen de 10 en 40 mm neerslag over het hele land. Voldoende om de voorjaarswerkzaamheden nog even uit te stellen. In deze update een korte samenvatting van de stand van de granen en een overzicht van de glyfosaat etiketten

Wintergranen

In het zuidwesten is circa 15% minder wintertarwe gezaaid en is de wintergerst zaai nagenoeg gelukt. Veel wintertarwe is nog gezaaid in de maand januari. Het effect van deze late zaai zal later nog gaan blijken. Veel in het najaar gezaaide percelen zijn niet goed door de winter gekomen met een soms dunne stand of waterplekken tot gevolg. In Limburg is circa 30% minder wintertarwe gezaaid en ook daar is de wintergerst wel allemaal gelukt voor de start van het regenseizoen half oktober. In het noordoostelijke gebied van het land is in het klei gebied circa de helft van de wintertarwe gezaaid en op het zand circa 15%.

Zomergranen

De vraag naar zomergranen is door alle moeilijke zaaiomstandigheden vanzelfsprekend hoog. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het areaal rustgewassen binnen de aangegeven wettelijke kaders. De derogatie voor zomergranen is zo goed als rond waardoor de beschikbaarheid weer op gang kan komen.

Matige stand en onkruidbestrijding wintergranen

Door de natte omstandigheden is er afgelopen najaar weinig aan onkruidbestrijding uitgevoerd. Dit is al goed zichtbaar in veel percelen. Middelen als Herold en Malibu zijn najaarsherbiciden en mogen niet meer in het (vroege) voorjaar worden ingezet. De keuze wordt dan een goede mix aan voorjaarsherbiciden zodra het berijdbaar is.

Voor een optimale opbrengst is het plantaantal per m² tussen de 200 en 250 planten. Op dit moment zijn er percelen met een matige stand waar deze aantallen niet worden gehaald. Tot circa 80 planten per m² kan er nog een opbrengst worden gehaald. Als de gemiddelde aantallen per m² lager worden kan er afhankelijk van de datum en de omstandigheden gekozen worden voor doorzaaien. Bij zeer lage aantallen kan zelfs de overweging worden gemaakt om over te zaaien.