Zaaizaden

CropSolutions biedt een hoogwaardig uitgangsmateriaal voor elke teelt: graszaad, groenbemesters, maiszaden, wintertarwe, winterveldbonen en zaaiuien. Een geslaagde teelt start met eersteklas zaaizaad.

Krachten bundelen

CropSolutions kan in een vroeg stadium over verscheidene rassen beschikken en partners kunnen zich daarmee positief onderscheiden in de markt. Gezamenlijk inkoop op internationale schaal geeft toegang tot de beste rassen.

Zaaiuien

Zaaiuien

De juiste rassenkeuze is de eeste stap in het behalen van een hoge opbrengst van goede kwaliteit.

Maiszaad

Maiszaad

In het maisrassenpakket van CropSolutions zijn verschillende rassen opgenomen.

Maiszaad

Graszaad

De gras- en weidemengsels van CropSolutions zijn samengesteld met de beste rassen.

Wintertarwe

Wintertarwe

Het wintertarwe rassenadvies van CropSolutions is gebaseerd op een aantal raseigenschappen.

Winterveldbonen

Winterveldbonen

Winterveldbonen van CropSolutions zijn erg geschikt als krachtvoervervanger.

Groenbemesters

Groenbemesters

De groenbemestermengsels van CropSolutions houden het organische stofgehalte op peil.