Vloeibare meststoffen

Growsol vloeibare meststoffen

Growsol meststoffen zijn een range aan vloeibare meststoffen geschikt voor de basisbemesting voorafgaand aan de teelt. De meststoffen bestaan hoofdzakelijk uit stikstof en zijn verkrijgbaar met of zonder fosfaat of zwavel. Bovendien zijn fosfaat, stikstof en zwavel de elementen die nodig zijn vanaf de kieming om tot een gezonde plant te kunnen groeien.

Download de Growsol folder

Growsol Urean

Growsol Urean bestaat uit een mengsel van ammoniumnitraat en ureum en wordt zowel als basisgift als bijbemesting gebruikt. Door het product Limus CL toe te voegen aan Growsol Urean of Growsol NTS wordt de vervluchtiging van ureumstikstof met 95% gereduceerd. Doordat bij gebruik van Limus het direct inwerken van de meststof achterwege gelaten kan worden, is het mogelijk om Growsol Urean of Growsol NTS toe te passen na het zaaien.

Samenstelling

Growsol Urean bevat stikstof in de vorm van ureum en ammoniumstikstof. Hierdoor is de kans op stikstofverlies door vervluchtiging minimaal. In Growsol Urean is nitraat (7,5%) direct opneembaar voor de plant, terwijl ammonium en ureum eerst omgezet moeten worden in nitraat via bodemenzymen.

Toepassing

Growsol Urean kan het beste worden toegepast middels een landbouwspuit of spaakwielinjecteur. Daarnaast is Growsol uitermate geschikt om toe te passen als rijenbemesting. De vloeistof kan nauwkeurig worden toegepast tijdens het planten of zaaien en is inzetbaar in een groot aantal gangbare gewassen zoals maïs en aardappelen.

Growsol-Urean
Growsol-NTS

Growsol NTS

Growsol NTS bevat naast stikstof ook zwavel. De laatste jaren is het belang van zwavelbemesting toegenomen. Dit komt met name door een verminderde depositie via de lucht. Doordat zwavel is toegevoegd in de vorm van sulfaat is het direct opneembaar voor de plant.

Samenstelling

Growsol NTS bestaat voor 27,8% uit stikstof waarvan 6,6% in de vorm van nitraat, 8,0% in de vorm van ammonium en 13,2% in de vorm van ureum. Zwavel speelt in de plant een belangrijke rol bij het aanmaken van eiwitten en aminozuren.

Toepassing

Om vervluchtiging te voorkomen is het belangrijk om Growsol NTS niet in de volle zon te spuiten. Werk Growsol NTS na toepassing zo snel mogelijk in de grond. Growsol Urean en Growsol NTS zijn onder de juiste omstandigheden ook geschikt als bladbemesting. Bij bladbemesting is het belangrijk om niet kort na een regenbui te spuiten, omdat gewassen dan een dunnere waslaag hebben en dus gevoelig zijn voor verbranding.