Startmeststoffen

CropSolutions startmeststoffen

CropSolutions startmeststoffen geven een boost aan de ontwikkeling en kieming van gewassen. Quickstart wordt vooral toegepast in zoutgevoelige gewassen als uien en peen. Vivisol Agri is speciaal ontwikkeld voor bodemverbetering in gronden met een hoog fosfaatgehalte. Physiostart levert een grote meerwaarde in de aardappelteelt.

Download de Quickstart folder

Quickstart

Quickstart is een vloeibare meststof die speciaal is ontwikkeld voor de kiemvoeding van fijnzadige gewassen. Met name fosfaat is direct vanaf de kieming van belang voor voldoende wortelgroei. Quickstart meststoffen hebben een lage EC-waarde, waardoor plaatsing rondom het zaad mogelijk is zonder dat kiemvertraging of beschadiging optreedt. Naast 25% fosfaat bevatten Quickstart meststoffen ook 13% K2O.

EC-waarde

Peen en uien zijn zeer gevoelig voor zoutschade. Daarom moet bij het toepassen van vloeibare startmeststoffen de EC-waarde onder 1,5 mS liggen. De EC van Quickstart is ongeveer 0,3 terwijl de EC van PK 32-6 rond de 1,4 ligt. Ook PK 30-5 heeft met 0,6 een hogere EC-waarde.

Toepassing

Quickstart meststoffen kunnen worden toegepast in zaaiuien, cichorei en peen. De dosering voor zaaiuien en cichorei is 30 liter per ha. Voor peen adviseren we een dosering van 25-30 liter per ha bij het zaaien. Dit kan worden aangevuld met een stikstof- en kaligift vanaf 25 dagen na opkomst.

Quickstart
Vivisol-Agri

Vivisol Agri

Vivisol Agri is een microgranulaat met bodemverbeterende eigenschappen. Vivisol Agri bevat 60% organische stof en heeft een stikstof-, fosfor- en kaliverhouding van 2-0,8-2,5. Vivisol Agri kan worden gebruikt in de biologische landbouw.

Fosfaat

Aan Vivisol Agri zijn bacterien toegevoegd die fosfaat in de bodem vrij en beschikbaar maken voor de plant. Hierdoor is het product ideaal op gronden met een hoog fosfaatgehalte of het kan worden gebruikt in combinatie met organische mest.

Toepassing

Strooi bij het zaaien, planten of poten 30-45 kg per hectare met behulp van een microgranulaatstrooier. Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 50%, het fosfaat voor 100%.

Physiostart

Physiostart® is een granulaat dat kan worden toegepast in de rij. Met name in aardappelen heeft de Physiostart® meststof een grote meerwaarde. Het fosfaat komt zo dicht bij de kiem, zodat het resulteert in een hogere opbrengst en meer knollen.

Toepassing

Bij lage fosfaatgehalten in de bodem is het ook goed een volledige stikstof- en fosfaatbemesting te geven. Bij een gemiddeld fosfaatgehalte kan de fosfaatbemesting tot wel 50% worden gereduceerd. Heb je een hoog fosfaatgehalte? Dan volstaat een standaard stikstofbemesting.

Samenstelling

Het stikstofpercentage in Physiostart® is 8%. Ook bevat de Physiostart® meststof 28% fosfaat, 23% zwavel en 2% zink. Daarnaast is een wortelstimulator toegevoegd om de knolaanleg en –uitgroei extra te stimuleren.

Physiostart