Korrelmeststoffen

CropSolutions korrelmeststoffen

Korrelmeststoffen zijn niet meer weg te denken in de agrarische wereld. Bovendien zijn ze toepasbaar in bijna alle sectoren. Zo zijn de Maismaster en Grasmaster meststoffen speciaal ontwikkeld voor de veehouderij en Calcifert S voor de groente- en fruitteelt. Verder zijn verschillende CropSolutions korrelmeststoffen beschikbaar voor de akkerbouw, zoals Exacote.

Maismaster

Het assortiment Maismaster meststoffen is speciaal ontwikkeld voor rijenbemesting bij het zaaien van (snij)maïs. Alle Maismaster meststoffen bevatten stikstof, zwavel en borium. Daarnaast is ook fosfaat en zink aan sommige Maismaster meststoffen toegevoegd. De samenstellingen voldoen aan de laatste wettelijke eisen die aan moderne maïsmeststoffen worden gesteld. Voor elke grondsoort, Pw-getal en mestgift is er een geschikte CropFert Maismaster. Voor derogatiebedrijven hebben we 3 meststoffen zonder fosfaat beschikbaar.

Kenmerken

  • Rijenbemesting in maïs wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad
  • Mogelijk om 30-70 kg stikstof per hectare toe te passen
  • Minimale kans op zoutschade of verbranding
  • Altijd voldoende stikstof, zwavel en borium
  • Aanvullend fosfaat en zink in sommige samenstellingen

Maismaster Pro

Maismaster Pro bevat 60-70% langzaam vrijkomende ureumkorrels. Deze innovatieve stikstofmeststof heeft een afgifte tot 12 weken na zaai, wat leidt tot minder uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten. Voordelen zijn legio, zo is het zoutgehalte zeer laag waardoor tot 70 kg N in de rij kan worden meegegeven.

Grasmaster

Grasmaster meststoffen zijn samengestelde CropSolutions meststoffen volgens de laatste eisen en kennis over graslandproductie. Voor alle grondsoorten en bedrijfssystemen is een passende formule ontwikkeld. Naast stikstof in de juiste vorm, zijn zwavel, kali, natrium en selenium belangrijke bestanddelen. Ook magnesium, koper en kobalt zijn in sommige Grasmaster meststoffen in de exacte hoeveelheid aanwezig.

Eerste en tweede snede

  • Voor zandgronden wordt voor de eerste en tweede snede een Grasmaster Kali of Grasmaster Maxima geadviseerd
  • Voor klei- en veengronden kan dit ook uitstekend met Grasmaster Zwavel

Derde en volgende snedes

Met Grasmaster Smakelijk en Grasmaster Natrium is de opname van de derde en volgende snedes te verbeteren. Ook geeft Exacote 29 een vertraagde afgifte van stikstof waarvan de derde en vierde snede profijt heeft.

Calcifert S

In de Nederlandse bodems is vaak gebrek aan calcium en zwavel. Calcifert S bevat beide voedingsstoffen. Door calcium vermindert bodemverdichting en verbetert daarmee de bodemstructuur. Daarnaast brengt calcium balans in bodems met een te lage calciumbezetting aan het klei-humuscomplex (CEC). Zwavel is de sleutel tot een efficiënte stikstofopname. Het verbetert de groei en smaak van gewassen zoals groenten en fruit.

Kenmerken

  • Zeer zuivere calciumsulfaat (gips)
  • Geen invloed op de pH-waarde van de bodem
  • Verkrijgbaar in big bags van 600 kg en kan worden gestrooid met een standaard strooier

Advies

Als je Calcifert wilt gebruiken als aanvulling op bladbemesting met calcium (bijvoorbeeld Foliplus Calcium Xtra of Solufert Calciumchloride), gebruik dan een dosering van 200 tot 300 kg per hectare. Is structuurverbetering het voornaamste doel? Strooi dan 500 kg per hectare en werk dit in.

UreaPro

UreaPro is een innovatieve korrelmeststof op basis van 100% ureum. Doordat de UreaPro meststof is behandeld met Limus is de kans op stikstofverlies door vervluchtiging gereduceerd met meer dan 90%. Hierdoor past UreaPro uitstekend in een duurzame en emissiearme wijze van bemesten. UreaPro is leverbaar in twee soorten: met én zonder zwavel.

Kenmerken

UreaPro remt de omzetting van ureum in ammoniakgas, waardoor meer stikstof beschikbaar is voor de plant. UreaPro bevat 46% stikstof in de vorm van ureum en is gestabiliseerd met Limus. Bovendien is UreaPro samen met Exacote een van de weinig stikstofmeststoffen met minimale kans op bladverbranding.

Advies

Een groot voordeel van UreaPro is dat het niet ingewerkt hoeft te worden om zo het stikstofverlies te beperken. Door de korrelgrootte van 2 tot 4 mm is het breed strooibaar. Door de karakteristiek gele kleur kun je de strooieigenschappen makkelijk beoordelen.

Exacote

Exacote is een combinatie van ureum met Nutramon-KAS en Granular 3 Ammoniumsulfaat (AS). De nutriënten uit KAS en AS zijn direct beschikbaar voor opname door het gewas. De stikstof in de gecoate ureum komt geleidelijk vrij, afhankelijk van de temperatuur, en vindt dus aansluiting bij de voedingsbehoefte van het gewas.

Geleidelijke stikstofgift

Met Exacote is de stikstofgift afgestemd op de behoefte van het gewas. In het begin komt de stikstof snel vrij om zo de plant van voldoende te voorzien tijdens de jeugdgroei. Daarna komt de stikstof geleidelijk vrij tot een periode van wel 12 weken.

Emissiearm bemesten

Met Exacote heb je minimale uitspoeling en vervluchting van nutrienten. Een gemiddelde meeropbrengst van 4,5% ten opzichte van een standaard bemesting met KAS in de teelt van uien, geeft aan dat emissie arm bemesten mogelijk is. Later in het seizoen kan eventueel bijgestuurd worden met KAS-bemesting als dit nodig is.