Bladmeststoffen

Voorkom gebreksverschijnselen

Foliplus bladmeststoffen kunnen preventief worden toegepast. Hiermee worden gebreksverschijnselen en ook groeiremming voorkomen. Ze zijn speciaal geselecteerd op gewasveiligheid, stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en een optimale bladopname. Sporenelementen kunnen hierdoor snel, effectief en veilig worden aangeboden aan de plant.

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om naast de juiste dosering ook rekening te houden met temperatuur en luchtvochtigheid. Spuit alleen bladmeststoffen onder de 25 graden Celsius en bij een luchtvochtigheid van 70 – 90%. Vaak is dit aan het begin of einde van de dag.

Foliplus Fosfaat

Als een plant te weinig wortels in de beginfase van de teelt heeft, in combinatie met beperkte beschikbaarheid van bodemfosfaat kan het zijn dat de plant te weinig fosfaat opneemt. Het gevolg hiervan is een matige knolzetting.

Voordelen

  • Neemt snel op door het blad en stimuleert transport van energie naar de wortels
  • Stimuleert de knolzetting en aanmaak van wortels
  • Zorgt voor een betere uitgroei van de knollen

Samenstelling

Fosfaat speelt een belangrijke rol in de wortelvorming, de energiehuishouding en het transport van suikers. De formulering van Foliplus Fosfaat bevat veel fosfaat in de vorm van fosforzuur voor een betere bladopname. Daarnaast zijn kali, magnesium en zink toegevoegd voor stimulering van knolzetting en de aanmaak van wortels.

Foliplus Supremo

Foliplus Supremo is een meststof op basis van stikstof, magnesium, calcium, mangaan, borium en molybdeen. Het product wordt toegepast in o.a. suikerbieten en koolsoorten, zoals broccoli, spruitkool en bloemkool.

Molybdeen

Foliplus Supremo bevat naast stikstof, magnesium en calcium ook molybdeen. Dit is een essentieel sporenelement dat nodig is bij de vorming van enzymen in de plant. Ook bij de stikstofbinding uit de lucht door vlinderbloemingen speelt molybdeen een belangrijke rol.

Magnesium

Magnesium is een erg mobiel element, bij gebrek verplaatst magnesium dan ook van de oudere naar de jongere bladeren. Hierdoor zijn de eerste verschijnselen van magnesiumgebrek vooral zichtbaar in de oudere bladeren.

Foliplus Borium

Boriumgebrek in de plant kan leiden tot verminderde wortelvorming en vruchtzetting. Foliplus Borium kan zowel worden toegepast op de bodem of als bladbespuiting. Een bladtoepassing vroeg in de teelt kan preventief werken tegen hartrot. Ook een latere toepassing rondom de bloei kan erg zinvol zijn. Foliplus Borium mag worden toegepast in de biologische landbouw.

Toepassing

Foliplus Borium bevat 11,0% borium en kan worden toegepast in boriumgevoelige gewassen als suikerbieten, cichorei, fruit en aardappelen. Bij lage boriumgehaltes in de bodem kan Foliplus Borium prima worden meegespoten met bodemherbiciden

Andere producten met borium

Foliplus BoCaN (4 g/l), Solufert Micro (11 g/l), Foliplus Supremo (61 g/l) en CropActiv Algaforce (11 g/l)

Foliplus Zwavel

Door verminderde zwaveldepositie zien we steeds vaker zwavelgebrek in gewassen. Dit is te herkennen aan de lichtgroene kleur van jonge bladeren. Zwavel is noodzakelijk voor de vorming van eiwitten en de aanmaak van chlorofyl.

Toepassing

Foliplus Zwavel bevat 46,2 % elementair S en 115,4 % SO3 en kan zowel preventief als curatief worden toegepast. Gebreksverschijnselen zijn te herkennen aan de verkleuring van jonge bladeren naar lichtgroen tot geel.

Zwavel in de bodem

Zwavel kan enkel in de bodem worden opgeslagen in organisch materiaal. Er dient dus eerst mineralisatie plaats te vinden, voordat de zwavel beschikbaar is voor de plant. Hierdoor treedt er vaak zwavelgebrek op in perioden van intensieve groei.