Biologische meststoffen

CropSolutions biologische meststoffen

Naast een optimale bodemvruchtbaarheid door het aanvoeren van organische mest en reststromen (A-meststoffen), zijn er ook mogelijkheden om de plantvoeding te optimaliseren en bij te sturen met B-meststoffen en andere mineralen. Om dit te realiseren heeft u de juiste ondersteunende producten nodig. De partners van CropSolutions leveren een uitgebreid assortiment biologische meststoffen en groeistimulatoren.