Sectoren

 

CropSolutions kenmerkt zich doordat het sterk aanwezig is in alle buitenteelten. Door specialisatie van de partners is een hoog kennisniveau aanwezig over de talloze teelten in de vollegrond. Juist door bundeling op gebied van meststoffen, gewasbescherming zaaizaden en groeiverbeteraars, is ook een uitstekende inkooppositie verworven voor deze soms specifieke teelten. Deze sectoren versterken elkaar ook: ontwikkelingen in de ene sector, kunnen vaak voor de anderen van grote waarde zijn en de innovatie aanjagen.

 

Zoeken