Invulling vergroening door inzet groenbemesters

 

Een meerderheid van de landbouwers is verplicht om een deel van hun bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied. CZAV biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte op peil te houden en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid.

Volgens de regelgeving voor vergroening worden groenbemesters aangeduid als vanggewassen. Aan het gebruik van groenbemesters binnen de vergroening is een aantal voorwaarden verbonden.

Zie onderstaande punten:


  • Het oppervlak aan groenbemesters wordt met een factor 0,3 berekend als Ecologisch Aandachtsgebied.
  • Mengsel van minimaal 2 soorten inzaaien of gras inzaaien als ondervrucht in het hoofdgewas.
  • Meststoffen gebruiken mag.
  • Minimaal 8 weken op het land.
  • Uiterlijk 15 oktober inzaaien.
  • Gewasbescherming is niet toegestaan vanaf moment van oogst hoofdgewas en t/m de 8-wekenperiode dat het vanggewas minimaal op het land staat.
  • Vanggewassen na maïs op uitspoeling gevoelige grond tellen voor GLB niet mee.
  • Ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruiken.

In het keuzeschema vindt u de door CropSolutions samengestelde mengsels die geschikt zijn voor zowel de invulling van de vergroening als uw persoonlijke teeltdoel.

De volledige en actuele regelgeving vindt u op www.mijnrvo.nl.

  • Downloads

Downloads

 

CropSolutions Groenbemesters
Algemeen

 

CropSolutions Groenbemesters
Partner CZAV

 

CropSolutions Groenbemesters
Partners CAV Agrotheek/Heyboer

 

CropSolutions Groenbemesters
Partner Agriant


 

CCropSolutions Groenbemesters
PPartner AgruniekRijnvallei

 

CropSolutions Groenbemesters
Partner Vitelia Agrocultuur 

Agriant

Roald Amundsenstraat 6
7825 AT Emmen
T: +31(0)591 - 64 22 22
E: info@agiant.nl

 


 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 


 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

 

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 


 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 


 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 


 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 
Zoeken