Sector fruit

 

Nederland telt ruim 16.000 hectare fruitteelt, in een gelijke verhouding appel – peer. De verenigde partners in CropSolutions zijn gezamenlijk marktleider in zowel de toelevering als de kennisuitwisseling naar fruittelers. Rondom kennisopbouw, -uitwisseling en advisering aan fruittelers is de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) een zelfstandig kenniscentrum maar ook partner in CropSolutions.

Op diverse terreinen vindt eigen onderzoek plaats binnen thema’s in de gewasbescherming, bemesting en teelttechniek. De komende jaren vinden in de fruitsector grote veranderingen plaats. Zo vindt teelt maar ook de introductie van nieuwe rassen steeds meer plaats binnen afgesloten teelt- en marketing concepten. Qua gewasbescherming staan een flink aantal actieve stoffen op de drempel van toelating, tegelijk vraagt de markt om stijgende kwaliteit maar ook beperkt of geen residu op het fruit, zelfs na een lange periode van bewaring. CropSolutions begeleidt de fruittelers in deze processen of het nu gaat om de teelt van appel, peer, pruim, kers, bes, braam, framboos of aardbei. Onze doelstelling is het hoogste rendement op uw fruitteeltbedrijf.

 

Zoeken