Sector akkerbouw

 

De CropSolutions partners zijn landelijk vertegenwoordigd op alle grondsoorten in Nederland en België. In alle akkerbouwgewassen wordt geadviseerd en worden specifieke producten ingezet en ontwikkeld. Speciale aandacht is hierbij voor een duurzame inzet van gewasbescherming en meststoffen. Via talloze projecten is in het verleden geparticipeerd om te komen tot een minder belastende teelt voor mens en milieu.

Sinds 2011 zijn CropSolutions deelnemers betrokken bij het project ‘Veldleeuwerik’ waarin in gezamenlijkheid met de verwerkende agro-industrie de duurzaamheid van teelten op de individuele bedrijven wordt verhoogd. Verhoging van kwalitatieve en kwantitatieve productie op een duurzame manier is voor de akkerbouwsector binnen CropSolutions de uitdaging voor de komende 5 jaar.

 

Zoeken