Kniptorren & monitoring

Gepubliceerd op 03 juli 2023

De larven van kniptorren (ritnaalden) kunnen in akkerbouwgewassen voor veel problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat kniptorren eitjes afzetten en te kniptorren aan te pakken. In een aantal gevallen wordt de ziektebestrijding T2 van tarwe (vlagblad) gecombineerd met een pyrethroide. Ook om graanhaantje aan te pakken. Houd er rekening mee dat dit gokken is en niet onderbouwt.

Onderstaand een uitdraai van de kniptormonitoring binnen de CZAV. Vanaf 5 kniptorren per dag geld het advies om een bespuiting in te zetten. Zoals jullie kunnen zien is dit bij bijna alle telers nog niet bereikt. Vanwege het relatief koude voorjaar gaan waarschijnlijk de ontwikkeling van kniptorren, graanhaantje en tarwe niet gelijk op. Graanhaantjes worden op dit moment ook nog weinig gezien. Monitoring van plagen blijft dus enorm belangrijk voor een effectieve bespuiting. Daarnaast zijn de natuurlijke vijanden van graanhaantje in tarwe dezelfde als van luizen en trips die we hard nodig hebben. Houd dit in het achterhoofd.