Eurofins Bijmestmonitor

Gepubliceerd op 03 juli 2023

Monitoring wordt steeds belangrijker, dat geld ook voor het optimaliseren van bemesting.

Sinds een aantal jaren heeft Eurofins het concept de “Bijmestmonitor” ontwikkeld. De “Bijmestmonitor” is een combinatie van de “Gewascheck” en “Bodemcheck”. Voor de “Gewascheck” worden plantmonsters volgens voorgeschreven instructies gemonsterd en gemeten. Via een snelle analyse in het lab (binnen 2 dagen na ontvangst) zijn de resultaten beschikbaar qua nutrienten. De gevonden waardes worden vergeleken t.o.v. streefwaardes voor het gewas met bijbehorend advies. “Bodemcheck” werkt op een zelfde manier als de “Gewascheck” alleen worden hierbij grondmonsters onderzocht.

De “Bijmestmonitor heeft verschillende jaren in onze CS proeven gelegen en kwam altijd goed uit de bus, ofwel het gaf geen opbrengstverlaging maar wel een besparing op kunstmest. Vorig jaar hebben we ook gebruik gemaakt van de “Bijmestmonitor” op Westmaas voor consumptieaardappelen, ras Innovator. Ipv de standaard 700 kg/ha KAS voor het frezen is toen 500 kg/KAS gebruikt (op advies Bijmestmonitor).

Dit kwam neer op een totale N gift van 135 kg ipv 190 kg/ha. Rekenend met een prijs van 0,35 euro per kilo KAS en besparing van 200 kg/ha, levert dit een besparing op van 70 euro/ha. Stel je hebt een perceel van 10ha, dan heb je toch makkelijk 700 euro bespaart. De kosten van monitoring bedragen 57,20 euro (voor analyse) + 48,20 euro (laten nemen) + 8,20 euro (advies) = 114 euro totaal.

Kortom, ga er eens mee aan de slag in verschillende gewassen dit seizoen. Ook voor de optimalisatie van de bemesting op het gebied van sporenelementen en inzet bladmeststoffen is het van toegevoegde waarde.