Sector vollegrondsgroente

 

De vollegrondsgroente sector is duidelijk verdeeld in gewasgroepen over heel Nederland. Zo wordt er in Noord-Holland veel sluitkool geteeld en in Zuid-Holland veel spruitkool. Voor elke teelt zijn er op deze manier concentratiegebieden aan te wijzen binnen Nederland. De CropSolutions partners zijn door de landelijke verdeling betrokken bij alle concentratiegebieden van vollegrondsgroente teelten. De teeltkundige kennis van de verschillende groentegewassen ligt op een hoog niveau bij de betreffende partners. Door een goede uitwisseling van kennis binnen CropSolutions kunnen ook de telers buiten de concentratiegebieden van een goed advies worden voorzien.

 

Zoeken