CropSeeds zaaizaden

 

Ondanks de vooruitgang in bemesting en gewasbescherming, is de stijging van productiviteit in de West-Europese landen hoofdzakelijk toe te schrijven aan het verbeterde genetisch potentieel van het uitgangsmateriaal. Gezamenlijk inkopen op internationale schaal geeft een snelle toegang tot de beste rassen. CropSolutions kan in een vroeg stadium over deze rassen beschikken en partners kunnen zich daarmee positief onderscheiden in de markt. De kennis van veevoeding bij de verschillende adviseurs binnen CropSolutions in relatie tot rassenkeus garandeert een optimaal aanbod van maisrassen en graslandmengsels voor elke situatie. Door ons schaalvoordeel bij inkoop is het pakket van zaaizaden ook nog eens gunstig geprijsd. Onder de naam ‘CropSeeds’ kunt u deze zaaizaden bij onze partners verkrijgen.

 

CropNews Ruwvoer

 


 Ga direct naar:

Graszaden

Groenbemesters

Maiszaden

Wintertarwe

Winterveldbonen

Zaaiuien

 

 

Hoofdgroepen

 

CropActiv

 

Lees meer
 

 

CropFert

 

Lees meer
 

 

CropGuard

 

Lees meer
 

 

CropSeeds

 

Lees meer
 

 

Zoeken