Calcium compost

 

Op alle grondsoorten is het aandeel organische stof in de bouwvoor een belangrijk aspect voor de bodemvruchtbaarheid van gronden. Organische stof heeft zijn effecten op:

 • Mineralenbinding: organische stof is door zijn bindingscapaciteit in staat op positief geladen deeltjes te binden. Hierdoor wordt uitspoeling van bv kali, magnesium en calcium verminderd.
 • Vochthuishouding: bodems met veel organische stof houden vocht beter vast en zijn dus minder droogtegevoelig in perioden met een neerslagtekort.
 • Luchthuishouding: bij hoge gehalten organische stof is er aantoonbaar een betere verhouding lucht-vaste delen-water.
 • Bodembiologie: organische stof in de bodem is nodig voor het bodemleven. Met name bodemschimmels en bodembacteriën gedijen beter met voldoende organische stof.


Aanvoer van organische stof met compost is een van de meest effectieve vormen. 1 jaar na aanwending is 90% van de organische stof nog steeds in de bodem aanwezig, terwijl dit bij andere bodemverbeteraars veel minder is. Door het composteringsproces is de organische stof in compost zeer stabiel.


Op kleigronden is de bodemstructuur erg afhankelijk van de calciumbezetting aan de kleiplaatjes. Evenals organische stof kunnen ook kleideeltjes positieve elementen binden. Als er te weinig calcium aan de kleideeltjes is gebonden, zal de structuur verslechteren. Het strooien van gips heeft aangetoond dat het de calciumbezetting van kleigronden weer kan verhogen. Dit heeft positieve effecten op de structuur, er komt er meer lucht in de grond, het verbetert de bewerkbaarheid en zal verslemping verminderen.

 

 • Kenmerken en voordelen
 • Productrange
 • Advies
 • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

Calciumcompost is een mengsel van gecertificeerde Laco-compost Klasse 1 en landbouwgips in de meest optimale verhouding van 3:1. Daarmee is calciumcompost een bodemverbeteraar met een dubbel effect op de bodemstructuur van kleigronden: zowel de organische stof in de compost als de calcium uit het gips hebben hun positieve uitwerking op de bodem en dus op de groei van gewassen. De compost en het gips zijn homogeen gemengd en afgezeefd waardoor het een zeer goed verstrooibaar product is zonder verontreinigingen.

 • Aanvoer van organische stof en gips in één werkgang.
 • Calciumcompost verhoogt de weerbaarheid tegen weersinvloeden.
 • Daardoor zijn de gewassen en planten beter bestand tegen natte en droge perioden.
 • Activering van het bodemleven, hierdoor betere benutting van de aanwezige voedingsstoffen.
 • Extra organische stof aanvoeren met behulp van calciumcompost: het verbetert de bodemstructuur, de bewerkbaarheid en de lucht- en waterhuishouding.
 • Resultaat: een hogere bodemvruchtbaarheid en een bedrijfszekere opbrengst.

 

Productrange

 

Met 20 ton calciumcompost per ha voert u aan:

 • Effectieve organische stof: 2980 kg, ter vergelijk 100% geslaagde bladrammenas 850 kg.
 • Zwavel (SO3): 2000 kg, komt geheel beschikbaar in het eerste jaar.
 • Calciumoxide (CaO): 1250 kg, komt geheel beschikbaar in het eerste jaar.
 • Kalk (Nw of ZBW): 225 kg, dit is vergelijkbaar met 409 kg kalk met 55% Nw.
 • Stikstof (N): 122 kg, waarvan 16 kg 1e jaar vrijkomt, rest in periode 10 jaar.
 • Fosfaat P2O5): 58 kg, waarvan 35 kg 1e jaar vrijkomt, rest in periode 10 jaar.
 • Kalium (K2O): 102 kg, waarvan alles 1e jaar vrijkomt.
 • Magnesium (MgO): 62 kg, waarvan 15 kg 1e jaar vrijkomt, rest in periode 10 jaar.
 • Sporen elementen: Borium, Koper, Mangaan, Zink, Zwavel, Kobalt, Natrium.

 

   EOS* Effectieve organische stof  Kalk Nw ZBW  Stikstof N*  Fosfaat P2O5* Kalium K2O*  Magnesium MgO* 
20 ton per hectare     
Calciumcompost 2980 225 122 58 102 62
Stro achterlaten per ha 1000          
Bladrammenas per ha 850          
Rundvee vaste mest 1480 126 74 148 42  
Rundvee drijfmest 600 84 34 136 26  
Vleesvarkens drijfmest 400 136 78 138 36  
Champost 1780 900 138 82 164 48
 

 

* EOS = Effectieve organische stof, de hoeveelheid organische stof die na 1 jaar nog in de grond aanwezig is.
* Totaal aanvoer en beschikbaarheid 1e jaar voor calciumcompost is: N: 15%, P2O5: 75%, K2O: 100%, MgO: 30%


Er is ruimte voor calciumcompost op vrijwel elk bedrijf!

 • In calciumcompost zit ca. 6,1 kg N en ca. 2,9 kg P205 per ton.
 • Stikstof telt mee voor 10% (bij 20 ton per ha, ca. 12 kg meetellen).
 • Fosfaat telt mee voor 50% (bij 20 ton per ha, ca. 29 kg meetellen).
 • Calciumcompost is het hele jaar toepasbaar en voldoet meestal aan de eisen van Skal.

 

Advies

 

 • Calciumcompost is uitstekend toe te passen in het voor- of najaar
 • Als reparatiedosering is de geadviseerde gift 25-30 ton per ha
 • Eens in de 3-4 jaar herhalen met een onderhoudsgift van 15 ton/ha
 • Levering is het hele jaar door mogelijk, maar bestel tijdig zodat wij in charges kunnen produceren

 

Meststoffenwet

 • Voor bouwland varieert de fosfaatnorm van 65 tot 85 kg P205 per ha per jaar, afhankelijk van de Pw.
 • Deze fosfaatnorm geldt voor calciumcompost, compost, dierlijke mest, betacal en kunstmest. Calciumcompost mag onbeperkt.

 

Downloads

 

 

 

Agriant

Roald Amundsenstraat 6
7825 AT Emmen
T: +31(0)591 - 64 22 22
E: info@agiant.nl

 


 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 


 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

 

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 


 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 


 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 


 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 
Zoeken