Betafert

 

Betafert is digistaat afkomstig van de monovergister die is gebouwd bij de fabriek van SuikerUnie in Dinteloord. Vergisting is een proces waarbij organische stof door bacteriën worden afgebroken tot o.a. biogas. Hierbij ontstaat warmte en blijft er een vloeibare organische meststof over. De vergister in Dinteloord verwerkt nagenoeg alleen organische producten die bij de suikerproductie over blijven. Dit betreft o.a bietenpulp, bietenblad, bietenpunten etc. Er wordt dus geen dierlijke mest vergist.
 
Het digistaat dat na het vergistingsproces overblijft, is een hoogwaardige organische meststof met direct opneembare voedingsstoffen. Onder de naam ‘betafert’ worden twee producten aangeboden.
‘Betafert Basis’ is het ruwe vloeibare digistaat dat direct uit de navergister beschikbaar is. Dit product wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. Deze dikke fractie is een stapelbaar product en wordt heet betafert vast.

 

 • Kenmerken en voordelen
 • Productrange
 • Advies
 • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

Betafert producten hebben een 100% plantaardige oorsprong en worden niet gerekent tot dierlijke mest. Wettelijk vallen ze in de categorie ‘overige organische meststoffen’. Dit heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van de dierlijke mestsoorten:

 • Geen onderwerkverplichting: betafert hoeft wettelijk niet emissiearm te worden aangewend. Advies is echter om dit wel te doen.
 • Geen uitrijverbod in de wintermaanden. Het is dus mogelijk om ook na 1 september betafert aan te wenden voor een groenbemester.
 • Valt niet onder de mestnorm van 170/230 kg N/ha. Indien de stikstof- en fosfaatnorm dit toelaten kan betafert bovenop de mestnorm worden aangevoerd.
 • In plaats van bemonstering per vracht, wordt de samenstelling per charge uitgevoerd. De samenstelling is dus vooraf bekend, zodat er geen verassingen achteraf zijn over de gehaltes.
 • Gunstige werkingscoëfficiënt van stikstof van 50%.


Naast de voordelen die de wettelijke status met zich mee brengt, zijn de eigenschappen van het product ook gunstig voor toepassing als organische meststof:

 • Stikstoffractie is voor het grootste gedeelte mineraal. Dit garandeert een snelle werking en opname door het gewas.
 • Doordat de voeding van de vergister constant is, is Betafert zeer homogeen van samenstelling, het hele jaar door.
 • De organische stof in digistaat is erg stabiel. Dit betekent dat na 1 jaar nog een groot gedeelte aanwezig is in de bodem (hoge humificatiecoëfficiënt)
 • Door het vergistingsproces kunnen schimmels, aaltjes, maar ook onkruid(zaden) niet overleven. Betafert is dus fytosanitair veiliger dan andere organische meststoffen.

 

Productrange

 

Betafert is verkrijgbaar in twee soorten: betafert Basis (vloeibaar) en betafert Vast (stapelbaar)

Gemiddelde samenstelling betafert producten 2013:

                 Werkings%

Gehalte in kg-ton

   

% ds

% o.s

 N

kg N

kg P2O5

kg K2O

kg MgO

kg SO3

Betafert Vast

33

17

50%

10,5

4,4

3,5

2,5

6,0

Betafert Basis

7,5

4

50%

3,5

1,0

2,5

1,0

1,5

 

Advies

 

Betafert Basis is een meststof die zich kan meten met de gangbare drijfmestsoorten. Door het lage fosfaatgehalte past het met name in de minder fosfaatbehoeftige gewassen als granen en bieten. Daar waar de emissiearme aanwendingseisen kritisch zijn (bv aardappelen op klei) kan Betafert Basis een grote waarde hebben. Ook na ingang van het uitrijverbod voor dierlijke mest in het najaar kan met betafert Basis een groenbemester worden blijven bemest tot uiterlijk begin oktober.

De stikstof in betafert Vast komt langzamer vrij dan de meeste dierlijke mestsoorten. Voor gewassen met een lang groeiseizoen is dit gunstig. Vaste betafert bevat veel organische stof die heel stabiel is. Hierdoor is het uitermate goed inzetbaar als bodemverbeteraar. Veehouderijbedrijven die de mestnorm al gevuld hebben (170/230 kg N), kunnen toch nog betafert aanvoeren, mits stikstof- en fosfaatnorm dit toelaten.

 

Downloads

 

 

 

Agriant

Roald Amundsenstraat 6
7825 AT Emmen
T: +31(0)591 - 64 22 22
E: info@agiant.nl

 


 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 


 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

 

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 


 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 


 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 


 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 
Zoeken