Maismaster

 

 

Mais is een gewas wat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais, op alle grondsoorten. De samenstelling van deze rijenmeststoffen is in de loop der jaren veranderd. Enerzijds heeft de wettelijke regelgeving zijn restricties gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend, voor derogatiebedrijven is fosfaat uit kunstmest verboden. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor bijvoorbeeld borium, zwavel en zink een grotere rol zijn gaan spelen. Ook is de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift in de loop der jaren gewijzigd. Daardoor zijn telkens aanpassingen in de samenstelling van Maismaster doorgevoerd.
Maismaster is een complete range van maïsmeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai. De Maismaster meststoffen zijn zo samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen en wensen die we aan een moderne maismeststof stellen. Voor elke bedrijf, grondsoort, Pw-getal en mestgift is er een geschikte Maismaster.
Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. Bij deze toepassing is het mogelijk om 30 kg stikstof toe te passen.

 

  • Kenmerken en voordelen
  • Productrange
  • Advies
  • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

Maismaster meststoffen bevatten stikstof, zwavel en borium. Daarnaast is ook fosfaat en zink aan sommige meststoffen toegevoegd. Grasachtige gewassen als mais hebben een lichte voorkeur voor ammoniumstikstof. Bovendien bevordert ammoniumstikstof de opname van fosfaat. In alle fosfaathoudende maismaster meststoffen zit de stikstof dan ook voor 60% in ammoniumvorm. Nieuw is de Maismaster Pro 35-0 + B. Deze meststof bevat 35% stikstof, waarvan 22,5% in de vorm van gecoate ureum. Voordelen zijn legio, zo is het zoutgehalte zeer laag waardoor tot 70 kg N in de rij kan worden meegegeven. Daarnaast komt een groot gedeelte van de stikstof vertraagd beschikbaar, waardoor verliezen worden geminimaliseerd en perfect is afgestemd op de voedingsbehoefte van het gewas gedurende het groeiseizoen.

Sinds 2011 is de bemesting van zwavel in maïs in de adviezen opgenomen. De geadviseerde gift ligt tussen 0 en 30 kg S en is afhankelijk van het zwavel leverend vermogen (SLV), de te verwachte opbrengst en de hoeveelheid zwavel die met mest wordt aangebracht. Alle Maismaster meststoffen bevatten voldoende zwavel in de vorm van het direct opneembare sulfaat (SO4).

Borium is toegevoegd voor de kolfzetting van de mais. Te weinig beschikbare borium kan de vulling van de kolf, en dus de voederwaarde negatief beïnvloeden. Het officiële boriumadvies is afhankelijk van het gehalte in de bodem en loopt uiteen van 200 tot 400 gram per ha. Het boriumgehalte in de maismaster producten garandeert een afdoende boriumvoeding voor de maïsplant.

De fosfaat in Maismaster is voor 90% wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de wortel mogelijk maakt.

Zink controleert de productie van planthormonen die de wortelgroei stimuleren (auxinen). De onttrekking van zink in mais bedraagt 300-500 gram/ha. Zink is slecht beschikbaar op (klei)gronden met hoog kalkgehalte en hoge pH, maar ook op zure zandgronden met hoog organische stof is de zinkopname verstoord. Lage bodemtemperaturen geven een extra remming in de opname. Fosfaatbemesting verkleint het risico op zinkgebrek. Voor derogatiebedrijven is er dus alle aanleiding om zink toe te passen.


Maismaster Pro


Met Maismaster Pro 35-0 + B is het mogelijk om met de huidige bemestingsnormen het gewas toch van de benodigde stikstof te voorzien, waardoor een hogere opbrengst gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er geen aanvullende N-gift meer nodig. Maismaster Pro 35-0 + B is een kunstmestkorrel geschikt voor rijenbemesting en bevat gecoate ureumkorrels.

Voordelen Maismaster Pro 35-0 +B:
● Aanvullende N-gift niet nodig
● Continu-voeding voor mais gedurende 3 tot 4 maanden
● Aanvullende breedwerpige N-gift niet meer nodig
● Minimale kans op zoutschade of verbranding
● Minder verliezen door uitspoeling of vervluchtiging
● Volledige meststof met zwavel en borium
● Positieve ervaringen vanuit onderzoek van CropSolutions

 

Productrange

 

Korrel Dosering/ha N ureum NH4 NO3 P2O5 totaal P2O5 oplosbaar SO3 Zn B  
Maismaster 20-20 125-150 kg 20 12 8 20 90% 5 0,2  
Maismaster 25-10 125-150 kg 25 15 10 10 90% 8 0,2  
Maismaster 25-5 125-150 kg 25 15 10 5 90% 8 0,2  
Maismaster 25-0 125-150 kg 25 12,5 12,5 8 0,2  
Maismaster 25-0 wortel+ 125-150 kg 25 12,5 12,5 8 0,15 0,2  
Maismaster Pro 35 125-200 kg 35 22,5 8,5 4 8 0,15  
                       
Vloeibaar   Samenstelling in kg/100 liter                 S.G. (kg/l)
Maismaster vlb 26-5 +0,2 B 100 ltr 33 15,1 10,8 7,6 6 100% 7,7 0,26 1,31
Maismaster vlb 28-0 +0,2 B 100 ltr 36 17,2 10,5 8,6 10,1 0,26 1,3

 

Goede ervaringen zijn ook opgedaan met een kiemvoeding direct op het zaad. Klik hier voor meer informatie over deze toepassing in mais.

Advies

 

Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Afhankelijk van de omstandigheden zal een keuze gemaakt moeten worden welke samenstelling toegepast moet worden. Kies voor maismaster vanwege zijn complete samenstelling, harde korrel en hoog rendement.

Onderstaand schema helpt u bij de keuze van de juiste meststof. Naast de maismasters zijn een aantal andere meststoffen vermeld die door de CropSolutions partners worden verkocht.

 

  Derogatie Geen derogatie
  Met fosfaat Zonder fosfaat Pw laag Pw hoog
Kunstmestbak (naast zaad) Groenfosfaat Maismaster 25-0 wortel+ of Maismaster Pro 35 Maismaster 20-20 of Maismaster 25-10 Maismaster 25-5
Granulaatbak (in de voor) Physiostart P Plus Physiostart NK Physiostart P  Physiostart P
Vloeibaar (naast zaad)   Maismaster vlb. 28-0 Maismaster vlb. 24-6 Maismaster vlb. 26-5

 

Downloads

 Maismaster

Maismaster Pro


 

 

Maismaster

 

Mais is een gewas wat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais, op alle grondsoorten. De samenstelling van deze rijenmeststoffen is in de loop der jaren veranderd. Enerzijds heeft de wettelijke regelgeving zijn restricties gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend, voor derogatiebedrijven is fosfaat uit kunstmest verboden. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor bijvoorbeeld borium, zwavel en zink een grotere rol zijn gaan spelen. Ook is de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift in de loop der jaren gewijzigd. Daardoor zijn telkens aanpassingen in de samenstelling van Maismaster doorgevoerd.
 
Maismaster is een complete range van maïsmeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai. De Maismaster meststoffen zijn zo samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen en wensen die we aan een moderne maismeststof stellen. Voor elke bedrijf, grondsoort, Pw-getal en mestgift is er een geschikte Maismaster.
 
Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. Bij deze toepassing is het mogelijk om 30 kg stikstof toe te passen.

 

CropNews Maismaster

 

 

Agriant

Roald Amundsenstraat 6
7825 AT Emmen
T: +31(0)591 - 64 22 22
E: info@agiant.nl

 


 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 


 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

 

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 


 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 


 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 


 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 
Zoeken