Grasmaster

 

De productie van ruwvoer op het melkveehouderijbedrijf bepaalt in belangrijke mate het bedrijfsresultaat . Talloze onderzoeken bevestigen telkens het belang van een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem. Bemesting van grasland speelt hierin
de belangrijkste rol. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de grasland-productie verder te verhogen, ondanks de steeds verscherpte mineralenregelgeving. Benutting van drijfmest, verminderen van verliezen, toepassing van de juiste stikstofvormen, aandacht voor alle macro- en sporenelementen en verbetering van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid zijn belangrijke aspecten om te komen tot een verdere verhoging van de productie. CropSolutions besteed jaarlijks een aanzienlijk budget aan proeven en onderzoek om de kennis over graslandproductie op alle grondsoorten te verhogen. Naast directe toepassing in de advisering wordt deze kennis ook gebruikt om de samenstelling van meststoffen te optimaliseren.


Grasmaster meststoffen zijn samengestelde meststoffen volgens de laatste eisen en kennis over graslandproductie. Voor alle grondsoorten en bedrijfssystemen is een passende formule ontwikkeld. Naast stikstof in de juiste vorm, zijn kali, zwavel, natrium en selenium belangrijke bestanddelen. Ook magnesium, koper en cobalt zijn in sommige meststoffen in de juiste hoeveelheid aanwezig.

 

 

  • Kenmerken en voordelen
  • Productrange
  • Advies
  • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

Hoofdelement in de Grasmaster meststoffen is minimaal 20% stikstof in ammoniumen nitraatvorm. De samenstelling en verhouding is daarmee vergelijkbaar met die in Kalkammonsalpeter, nog steeds de meest effectieve stikstofmeststof in grasland. Naast stikstof bevat Grasmaster altijd zwavel. Er zijn 6 Grasmasters die naast stikstof en zwavel ook kali, magnesium, natrium of selenium bevatten.
 
Zwavel is een element dat op elke grondsoort voor de eerste snede past. De depositie van zwavel uit de lucht is landelijk zo ver gedaald, dat een aanvullende gift vroeg in het voorjaar op alle gronden zijn rendement heeft. Een zwavelgift verbetert niet alleen de ds-productie, maar ook de voederwaarde.
 
Kali heeft in de onderzoeken van de laatste jaren zeer goede effecten gegeven in de droge stofproductie van grasland. Enerzijds zien we dat grasland in Nederland steeds lagere buffervoorraden aan kali bevatten en anderzijds wordt ook steeds minder kali aangevoerd in de vorm van mest. De onttrekking van kali ligt hoger dan stikstof, zo rond de 36 kg per ton droge stof.
 
Natrium in het gras verhoogt de opneembaarheid door de koe. Doordat het gras smakelijker is kan de opname enkele kilo’s droge stof per dag verbeteren.
Het natriumgehalte van gras is lager op zandgronden (uitspoeling), bij hoge mestgiften (antagonisme met kali) en in latere snedes.
 
Selenium verhoogt de vruchtbaarheid van de veestapel. Organische selenium (via gras) wordt beter opgenomen en geeft hogere waarden in het bloed dan selenium via het voerhek. De selenaatvorm die gebruikt wordt in Grasmaster is de meest effectieve vorm van Selenium.
 
Magnesium laat zich aan de wortel nogal eens wegdrukken door kali. Ook een lage pH geeft een verminderde opname van magnesium. De meststof Magnesamon wordt steeds minder gebruikt, waardoor ook de aanvoer is verminderd en de MgO gehaltes in de bodembodemvoorraad gemiddeld dalende zijn.
 
Koper gebrek komt het vaakst voor op zandgronden. Bemestingseffecten zijn vaak kort.
 
Kobalt bemesting geeft op alle grondsoorten goede effecten voor meerdere snedes.
 
Bemesting met Koper en Kobalt houden de gezondheid van uw veestapel op peil. Een uitgebreide bodem- en of graskuilanalyse toont de noodzaak onomstotelijk aan.
Om de beschikbaarheid van alle elementen goed in te kunnen schatten en dus dedrogestofopbrengst te optimaliseren, adviseren wij een Spurway grasland analyse van uw grond.

 

Graslandsamenstellingen 2015 in %

  N NH4 NO3 K2O MgO Na2O SO3 Se ppm Co Cu
Grasmaster Zwavel 24 12 12       15      
Grasmaster Zwavel Se 24 12 12       15 10,0 ppm    
Grasmaster Kali 20 11 9 13 4   9      
Grasmaster Natrium 20 11 9   2 12 9      
Grasmaster Maxima 20 11 9   2 12 9 10,0 ppm    
Grasmaster Smakelijk 20 11,5 8,5 7 2 7 9      
Grasmaster Compleet 20 11,5 8,5 7 2 7 9 10,0 ppm 0,01 0,02

 

Advies

 

Eerste en tweede snede:
Voor zandgronden wordt voor de eerste en tweede snede een Grasmaster Smakelijk of Compleet geadviseerd. Voor klei gronden kan dit ook uitstekend met Grasmaster Zwavel indien alle secundaire elementen op niveau zijn. Bij (te) lage kaligetallen is Grasmaster Kali het advies!
 
Derde en volgende snedes:
Kies om de smakelijkheid van het gras te garanderen, voor Grasmaster Natrium of Grasmaster Maxima. Op kleigronden kan enkel stikstof voldoende zijn. KAS in nog
steeds de meest effectieve meststof voor deze toepassing.
 
Gronden met te weinig beschikbare Selenium in de bodem kiest u voor Grasmaster Maxima of voor Grasmaster Compleet (met kali en koper/Kobalt.
Het schema geeft meer inzicht in de wenselijkheid van de verschillende elementen:


     1e snede 2e snede 3e/4e snede
     Zand Klei/veen Zand Klei/veen Zand Klei/veen
Stikstof + + + + + +
Zwavel + + + ? ? ?
Kali + + + ? ? ?
Natrium + ? ? - - -
Magnesium ? ? ? - - -
Selenium ? - ? - ? -
Koper/Kobalt ? - - - - -

+ = geadviseerd
? = advies afhankelijk van grond/grasanalyse
- = niet geadviseerd

 

Downloads

 

CropSolutions partner CZAV

 

 

Agriant

Roald Amundsenstraat 6
7825 AT Emmen
T: +31(0)591 - 64 22 22
E: info@agiant.nl

 


 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 


 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

 

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 


 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 


 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 


 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 
Zoeken