Growsol vloeibare meststoffen

 

Growsol meststoffen is een reeks van vloeibare meststoffen voor de basisbemesting voorafgaand aan een teelt. Een aantal producten kunnen evenwel ook ingezet worden voor een overbemesting. Growsol meststoffen bevatten één of meerdere van de elementen stikstof (N), fosfaat (P2O5) of zwavel (S of SO3). Op verzoek kunnen soms ook sporenelementen worden toegevoegd. Toepassing vind plaats op of in de grond.

Stikstof, fosfaat en zwavel zijn elementen die vaak direct vanaf kieming nodig zijn om een plant te laten groeien. Met name het belang van zwavel is de laatste jaren toegenomen door een verminderde depositie via de lucht. Door toepassing van growsol meststoffen wordt de concentratie aan deze voedingsstoffen in de grond direct op het gewenste niveau gebracht. De beschikbaarheid en opneembaarheid voor de wortel is direct 100% doordat de hoogste kwaliteit meststoffen worden gebruikt.

Bodemanalyses, maar ook de ervaring van teler en adviseur bepalen de hoogte van de gift. Door een goed bemestingsplan te maken waarbij tevens rekening wordt gehouden met de wettelijke restricties, kan zo een optimaal groeiend gewas worden geteeld. Growsol meststoffen zijn verkrijgbaar in een multibox (1000 l) of in bulk. Sla de meststoffen veilig op, niet in de volle zon of bij hoge temperaturen.

 

 • Kenmerken en voordelen
 • Productrange
 • Advies
 • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

 

Growsol vloeibare meststoffen bevatten de volgende elementen:

 • Stikstof in de vorm van ureum, ammonium en nitraat. De verhouding ten opzichte van elkaar wordt bepaald door de gewenste formule (zie: productrange)
 • Fosfaat zit in de vorm van ammoniumfosfaat, de best oplosbare en opneembare fosfaatvorm. Deze fosfaat is niet geschikt voor bladtoepassing.
 • Zwavel zit in de vorm van sulfaat. Ook dit is de vorm waarin de wortel het element opneemt.


Doordat elke formule ureum en ammoniumstikstof bevat, bestaat het gevaar voor stikstofverlies door vervluchtiging. Dit treed vooral op op kalkhoudende gronden bij hogere temperaturen. Daarom wordt geadviseerd om growsol meststoffen bij toepassing in te werken (zie: advies). Het gevaar voor vervluchtiging is minder bij de zwavelhoudende formules.

Van fosfaat is bekend dat de opname wordt verbeterd bij plaatsing kort bij de wortel. Growsol vloeibare meststoffen zijn dan ook uitermate geschikt voor rijenbemesting. De vloeistof kan met een geschikte pomp zeer nauwkeurig toegediend worden, bijvoorbeeld bij planten of zaaien. Afhankelijk van het gewas wordt wel aangeraden op een bepaalde afstand van het zaad of knol/bol te injecteren. Vraag uw adviseur naar de specifieke gebruikstoepassingen.
 
Ook vollevelds kunnen growsol meststoffen zeer nauwkeurig worden toegediend, bv met een veldspuit. Met name langs de perceelranden kan dit een groot (milieukundig) voordeel opleveren ten opzichte van korrels. De growsol meststoffen zijn zeer uniform en geven een consistente afgifte.

 

 

Productrange

 

Growsol meststoffen zijn verkrijgbaar met of zonder fosfaat of zwavel. Fosfaathoudende meststoffen zijn verkrijgbaar met een N/P verhouding van 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 en 1:2.

Onderstaand productoverzicht geeft de samenstelling weer in procenten (bv kg N/100 kg product):

 

  kg / 100 kg product
Naam S.G. %N totaal % NO3 % NH4 % Ureum % P2O5 % S

SO3

GrowSol Urean 1,30 30,0 7,5 7,5 15,0 0,0 0,0 0,0
GrowSol NTS 1,30 27,8 6,6 8,0 13,2 0,0 3,1 7,8
GrowSol GS 27-5 1,31 27,0 6,4 7,9 12,8 5,1 0,0 0,0
GrowSol GS 26-7 1,32 26,0 6,0 8,0 12,0 6,8 0,0 0,0
GrowSol GS 25-9 1,32 24,8 5,6 8,2 11,1 8,8 0,0 0,0
GrowSol GS 23-12 1,33 23,0 4,9 8,4 9,8 11,9 0,0 0,0
GrowSol GS 19-19 1,35 18,6 3,2 8,9 6,5 19,4 0,0 0,0
GrowSol GS 14-28 1,37 13,6 1,4 9,6 2,7 27,9 0,0 0,0
GrowSol GS 26-5+S 1,31 25,4 5,7 8,3 11,4 4,8 2,6 6,5
GrowSol GS 25-6+S 1,31 24,8 5,5 8,4 11,0 5,8 2,6 6,5
GrowSol GS 24-8+S 1,32 23,8 5,1 8,5 10,2 7,8 2,3 5,9
GrowSol GS 22-11+S 1,33 22,3 4,6 8,6 9,2 10,9 1,8 4,6
GrowSol GS 18-18+S 1,34 18,3 3,1 9,1 6,2 18,4 1,3 3,3
GrowSol GS 13-28+S 1,37 13,2 1,2 9,6 2,4 27,9 0,5 1,3


Vloeibare meststoffen worden meestal afgemeten in liters. Onderstaande tabel geeft daarom de gehaltes weer in kg/100 liter:

0 kg / 100 liter product
Naam S.G. %N totaal % NO3 % NH4 % Ureum % P2O5 % S

SO3

GrowSol Urean 1,30 39,0 9,8 9,8 19,5 0,0 0,0 0,0
GrowSol NTS 1,30 36,2 8,6 10,5 17,2 0,0 4,1 10,1
GrowSol GS 27-5 1,31 35,4 8,4 10,3 16,7 6,7 0,0 0,0
GrowSol GS 26-7 1,32 34,2 7,9 10,5 15,8 8,9 0,0 0,0
GrowSol GS 25-9 1,32 32,8 7,3 10,8 14,7 11,7 0,0 0,0
GrowSol GS 23-12 1,33 30,5 6,5 11,1 12,9 15,8 0,0 0,0
GrowSol GS 19-19 1,35 25,0 4,3 12,0 8,7 26,1 0,0 0,0
GrowSol GS 14-28 1,37 18,6 1,8 13,0 3,7 38,1 0,0 0,0
GrowSol GS 26-5+S 1,31 33,3 7,5 10,9 14,9 6,2 3,4 8,5
GrowSol GS 25-6+S 1,31 32,6 7,2 11,0 14,4 7,6 3,4 8,5
GrowSol GS 24-8+S 1,32 31,4 6,7 11,2 13,4 10,3 3,1 7,7
GrowSol GS 22-11+S 1,33 29,6 6,1 11,4 12,1 14,4 2,4 6,0
GrowSol GS 18-18+S 1,34 24,6 4,1 12,2 8,3 24,7 1,7 4,4
GrowSol GS 13-28+S 1,37 18,1 1,6 13,2 3,3 38,1 0,7 1,8

Advies

 

Growsol vloeibare meststoffen kunnen worden toegepast met een veldspuit of in de rij met een (slangen)pomp.

Veldspuit: gebruik spuitdoppen die een grove druppel produceren. Beste doppen voor vloeibare meststoffen zijn de 7 gaats kunstmestdoppen.
Toepassing op de bodem: om vervluchtiging te voorkomen zijn een aantal spelregels van belang:

 • Spuit niet in de volle zon, liefst met bewolkt weer of aan begin of eind van de dag
 • Na toepassing de meststof zo snel mogelijkin werken in de grond.


Toepassing op het blad: Alleen de growsol Urean en growsol NTS zijn hiervoor geschikt. Om verbranding van het blad te voorkomen de volgende adviezen opvolgen:

 • Spuit niet in de volle zon, liefst met bewolkt weer of aan begin of eind van de dag
 • Pas de growsol Urean of NTS onverdund toe of in een verdunning van minimaal 1 op 3 met water.
 • Niet mengen met gewasbeschermingsmiddelen
 • Spuit niet kort na een regenbui, gewassen hebben dan een dunne waslaag en zijn dus gevoelig voor verbranding.
 • Hoe grover de druppel, hoe kleiner de kans op verbranding. De kunstmestdop volstaat het best
 • Niet alle gewassen zijn geschikt voor een bladtoepassing met growsol meststoffen. Overleg vooraf met uw adviseur.


Rijenspuit: Toepassing werkt het best met een wielaangedreven slangenpomp.
Afhankelijk van het gewas dient de meststof op enige afstand van zaad, knol of bol te worden toegepast. Vraag uw adviseur naar de juiste methode.

 

Downloads

 

 

 

Agriant

Roald Amundsenstraat 6
7825 AT Emmen
T: +31(0)591 - 64 22 22
E: info@agiant.nl

 


 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 


 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

 

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 


 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 


 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 


 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 
Zoeken