Sector ruwvoedergewassen

 

In Nederland is grasland met een areaal van 1 miljoen hectare het grootste gewas. Tezamen met 250000 ha snijmaïs is de sector ruwvoedergewassen dus de grootste, ook binnen CropSolutions. Graslandbeheer en de teelt van maïs zullen in de toekomst nog productiever moeten worden binnen de wettelijke restricties die gelden. In gezamenlijkheid worden voor de verschillende grondsoorten specifieke meststoffen ontwikkeld om de productie en dus het rendabiliteit van de veehouderijbedrijven verder te vergroten. Daarbij is er veel aandacht voor het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Eigen onderzoek en uitwisseling van kennis geeft de partners binnen CropSolutions een grote voorsprong.

 

Zoeken