Sector openbaar groen

 

Nederland kent één van het dichtst bezette wegen netwerk van de wereld en daarnaast enorme oppervlaktes openbare ruimte. Niet alleen parken, groenstroken, planologische afrondingen nabij woonkernen zijn hier voorbeelden van, maar ook sport accomodaties, ruimte voor vrije tijd besteding en de recreatieve sector maken gebruik van de openbare ruimte. Samen met weg-, middenbermen en spoortalud zijn deze altijd met groen en/of grassen zijn ingekleed of afgewerkt. Sierwaarde, veiligheid voor de omgeving en duurzaamheid zijn de belangrijkste kernpunten in het beheer van de openbare ruimte. De bestedingen per hectare zijn gemiddeld beperkt waardoor Openbaar groen snel "ondersneeuwt" in grotere belangen. Specifieke kennis van de betrokkenen in de sector kan verbeterd worden, samen met een optimalisatie van gebruik en positionering van bepaalde producten in gewasbescherming, meststoffen en zaaizaden. CropSolutions is voor deze markt juist een partner aangezien ze investeert in specifieke kennis van buitendienst en product management, maar ook opgedane ervaringen uit diverse agrarische sectoren, samen met kennis vanuit de toeleverende partijen kan vertalen naar het Openbaar groen.

 

Zoeken