Sector bloembollen

 

De sector bloembollen heeft een hoge concentratiefactor in Noord-Holland. Binnen partner CAV Agrotheek, die werkzaam is in Noord-Holland is een volledig team actief in de verschillende bloembollenteelten. Zij verzorgen ook adviezen buiten Noord-Holland en ondersteunen de verschillende partners in het land door middel van kennisuitwisseling. Het grootste gewas is tulp binnen deze sector en dit wordt gevolgd door het gewas lelie. De sector is relatief klein en nieuwe ontwikkelingen en innovaties zullen ook door de sector zelf geïnitieerd moeten worden. CropSolutions steekt daarom ook veel tijd en energie in onderzoek in bemesting en gewasbeschermingsvraagstukken, om vanuit dit onderzoek nieuwe inzichten te kunnen adviseren richting de kwekers.

 

Zoeken