Cultus Agro Advies

 

Cultus Agro Advies is een landelijk opererend adviesburo gericht op de Boomkwekerij. Het bedrijf is in 2002 gestart en werkt inmiddels met een 12-tal FTE. De belangrijkste dienst die geleverd wordt is de teeltbegeleiding. Hierbij wordt een jaarafspraak gemaakt met de klant. Daarnaast zijn projecten en onderzoek van belang. Voor wat betreft het onderzoek heeft Cultus haar eigen GEP ( good experiemental Practice) en TNG ( toetsing niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Voor wat betreft de certificaten gaat de uitvoering verder als alleen de Boomkwekerij. IN de winter worden er veel cursussen gegeven. Meer info www.cultus.nl

 

 

 

 

 

Zoeken