CropSolutions Academy

 

Als kenniscentrum behoort CropSolutions voor de aangesloten bedrijven meer te zijn dan het onderhouden van bestaande, en voorsprong opbouwen van nieuwe, innovatieve kennis. Juist een gedegen basiskennis is als fundament nodig voor een verdere ontwikkeling van mensen. Basiskennis, waarvan het gewenste niveau steeds hoger komt te liggen. Een belangrijk onderdeel in de taak van CropSolutions is dus de bijscholing van, in eerste instantie adviseurs.
 
De bijscholing is gestart onder de naam "CropSolutions Academy’. Trainingen en cursussen worden gehouden door ervaren praktische interne of externe cursusleiders. Elke training of cursus wordt afgesloten met een examen of case, waarbij de cursist wordt getoetst op zijn/haar verworven kennis. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de wens die er is om het kennisniveau van elk individu elk jaar weer op een hoger niveau te brengen.

 

 

 

 

 
Zoeken