Centrale Adviesdienst Fruitteelt

 

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt B.V. (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum, werkzaam op diverse specifieke kennisgebieden binnen groot-, steen- en kleinfruit. De CAF is een coöperatief initiatief, thans aangesloten bij de partners binnen Crop Solutions.

Het doel van de CAF is het verzamelen van hoogwaardige kennis op het gebied van gewasbescherming, bemesting en teelttechniek door onderzoek, proeven en studie.

Deze kennis wordt gedeeld met de voorlichters van de regionale coöperaties en onze klanten. Het bedienen van de partners binnen CropSolutions en hun leden beslaat circa 50% van de activiteiten van de CAF, de overige werkzaamheden zijn gericht op kennisontwikkeling en –overdracht naar telers en partners binnen hoogwaardige projecten.

Voorbeelden hiervan zijn ontwikkeling van teeltconcepten, teelt met aandacht voor bovenwettelijke residu en markteisen, minder emissie, GEP toelatingsonderzoek in samenwerking met Cultus en demoproeven rondom actuele thema’s binnen de fruitteelt.

 

 

 

Zoeken