Maismaster

 

Mais is een gewas wat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais, op alle grondsoorten. De samenstelling van deze rijenmeststoffen is in de loop der jaren veranderd. Enerzijds heeft de wettelijke regelgeving zijn restricties gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor bijvoorbeeld borium en zwavel een grotere rol zijn gaan spelen. Ook is de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift in de loop der jaren gewijzigd. Daardoor zijn telkens aanpassingen in de samenstelling van maismest doorgevoerd.
 
Maismaster is een complete range van maïsmeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai. De maismaster meststoffen zijn zo samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen en wensen die we aan een moderne maismeststof stellen. Zo bevat maismaster naast Stikstof (en Fosfaat) ook Borium en Zwavel. Voor elke grondsoort, Pw getal en mestgift is er een geschikte maismaster meststof.
 
Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. Bij deze toepassing is het mogelijk om 30 kg stikstof toe te passen. De hoeveelheid fosfaat is hier niet limiterend.

 

CropNews Maismaster

 

  • Kenmerken en voordelen
  • Productrange
  • Advies
  • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

Maismaster meststoffen bevatten stikstof, zwavel en borium en op 1 na ook fosfaat. Monocotylen als mais hebben een lichte voorkeur voor ammoniumstikstof. Bovendien bevordert ammoniumstikstof de opname van fosfaat. In alle fosfaathoudende maismaster meststoffen zit de stikstof dan ook voor 60% in ammoniumvorm. De fosfaat is voor 90% wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de wortel mogelijk maakt. Borium is toegevoegd voor de kolfzetting van de mais. Te weinig beschikbare borium kan de vulling van de kolf, en dus de voederwaarde negatief beïnvloeden. Het officiële boriumadvies is afhankelijk van het gehalte in de bodem en loopt uiteen van 200 tot 400 gram per ha. Nieuwe innovatieve boriumvormen hebben aangetoond effectiever opgenomen te worden. Het boriumgehalte in de maismaster garandeert een afdoende boriumvoeding voor de maïsplant.  
Sinds 2011 is de bemesting van zwavel in maïs in de adviezen opgenomen. De geadviseerde gift ligt tussen 0 en 30 kg S en is afhankelijk van het zwavelleverend vermogen (SLV), de te verwachte opbrengst en de hoeveelheid zwavel die met mest wordt aangebracht. Maismaster meststoffen bevatten zwavel in de vorm van het direct opneembare sulfaat (SO4).

 

Productrange

 

Maismaster is verkrijgbaar als korrel en vloeibaar. Zie onderstaande tabel voor de samenstelling van de maismaster meststoffen:

Korrel Dosering/ha

N

P2O5

P2O5 opl. b

SO3

Zn

B

Maismaster 20-20 wortel+        125 - 150 kg 20 20 90% 5 0.15 0,2
Maismaster 25-10 + B 125 - 150 kg 25 10 90% 8   0,2
Maismaster 25-5 + B 125 - 150 kg 25 5 90% 8   0,2
Maismaster 25-0 + B 125 - 150 kg 25 0   8  

0,2

Maismaster 25-0 wortel+ 125 - 150 kg 25     8 0.15

0.2

 

Korrel Dosering/ha

N

P2O5

P2O5 opl. b

SO3

Zn

B

Maismaster 20-20 wortel+        125 - 150 kg 20 20 90% 5 0.15 0,2
Maismaster 25-10 + B 125 - 150 kg 25 10 90% 8   0,2
Maismaster 25-5 + B 125 - 150 kg 25 5 90% 8   0,2
Maismaster 25-0 + B 125 - 150 kg 25 0   8  

0,2

Maismaster 25-0 wortel+ 125 - 150 kg 25     8 0.15

0.2

 

Goede ervaringen zijn ook opgedaan met een kiemvoeding direct op het zaad. Klik hier voor meer informatie over deze toepassing in mais.

Advies

 

Gebruik quickstart voor een hoger opkomstpercentage, egalere opkomst en een versnelde beginontwikkeling. Grote verschillen met onbehandeld treden op bij gewassen met een trage beginontwikkeling, zwaardere grond, lage bodemvruchtbaarheid, droogte tijdens zaaien en een niet-optimale bodemstructuur. Toedienen op de zaaivoor, voor het toedekken met grond met de speciale lage dosering rijenspuit

  • Zaaiuien / Cichorei: verspuit 30 liter per ha
  • Wortelen / peen: gebruik 25 - 30 ltr per ha bij zaai. Te diep zaaien kan opkomstvertraging geven.
  • Mais: Voor niet-derogatiebedrijven: toediening van 20 liter per ha. Kan eventueel worden verdund met water (tot max 80 liter)

 

Mest voorjaar 30 - 40 m3 RDM > 40 m3 RDM of >17 m3 VDM
Derogatiebedrijven 125 kg Maismaster 25-0 (wortel +) 125 kg Maismaster 25-0 (wortel +)
Niet- derogatiebedrijven  
Pw hoog >55 125 kg Maismaster 25-0 (wortel +) 125 kg Maismaster 25-0 (wortel +)
Pw neutraal 36-55 125 kg Maismaster 25-5 + B 125 kg Maismaster 25-0 (wortel +)
Pw laag 25-36 125 kg Maismaster 25-10 +B 125 kg Maismaster 25-5 + B
Pw arm <25 150 kg Maismaster 20-20 (wortel +) 150 kg Maismaster 20-20 (wortel +)

 

Downloads

 

 


 

Contact partners

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 

 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 

 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 

 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 

 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 

 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoop@agrocultuur.nl

 

Contact

  • *
  • *