Grasmaster

 

De productie van ruwvoer op het eigen melkveehouderijbedrijf bepaalt in belangrijke mate het bedrijfsresultaat . Talloze onderzoeken bevestigen telkens het belang van een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem.  Bemesting van grasland speelt hierin de belangrijkste rol. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de graslandproductie verder te verhogen, ondanks de steeds verscherpte mineralenregelgeving.
 
Benutting van drijfmest, verminderen van verliezen, toepassing van de juiste stikstofvormen, aandacht voor alle macro- en sporenelementen en verbetering van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid zijn belangrijke aspecten om te komen tot een verdere verhoging van de productie. CropSolutions besteed jaarlijks een aanzienlijk budget aan proeven en onderzoek om de kennis over graslandproductie op alle grondsoorten te verhogen. Naast directe toepassing in de advisering wordt deze kennis ook gebruikt om de samenstelling van meststoffen te optimaliseren.
 
Grasmaster meststoffen zijn samengestelde meststoffen volgens de laatste eisen en kennis over graslandproductie. Voor alle grondsoorten en bedrijfssystemen is een passende formule ontwikkeld. Naast stikstof in de juiste vorm, zijn zwavel, natrium en selenium belangrijke bestanddelen. Ook magnesium, koper en cobalt zijn in sommige meststoffen in de juiste hoeveelheid aanwezig.

 

  • Kenmerken en voordelen
  • Productrange
  • Advies
  • Downloads

Kenmerken en voordelen

 

Hoofdelement in de grasmaster meststoffen is minimaal 20% stikstof in ammonium- en nitraatvorm. De samenstelling en verhouding is daarmee vergelijkbaar met die in Kalkammonsalpeter, nog steeds de meest effectieve stikstofmeststof in grasland. Er zijn 3 grasmasters die naast stikstof resp. zwavel, natrium en selenium bevatten.
Zwavel is een element dat op elke grondsoort voor de eerste snede past. De depositie van zwavel uit de lucht is landelijk zo ver gedaald, dat een aanvullende gift vroeg in het voorjaar op alle gronden zijn rendement heeft. Een zwavelgift verbetert niet alleen de ds-productie, maar ook de voederwaarde.
Natrium in het gras verhoogt de opneembaarheid door de koe. Doordat het gras smakelijker is kan de opname enkele kilo’s droge stof per dag verbeteren. Het natriumgehalte van gras is lager op zandgronden (uitspoeling), bij hoge mestgiften (antagonisme met kali) en in latere snedes.
Selenium verhoogt de vruchtbaarheid van de veestapel. Organische selenium (via gras) wordt beter opgenomen en geeft hogere waarden in het bloed dan selenium via het voerhek. De selenaatvorm die gebruikt wordt in grasmaster is de meest effectieve vorm van Selenium

 

De grasmasters Uniek, Start, Optimaal en Vruchtbaar bevatten allemaal magnesium.
Magnesium laat zich aan de wortel nogal eens wegdrukken door kali. Ook een lage pH geeft een verminderde opname van magnesium. De meststof Magnesamon wordt steeds minder gebruikt, waardoor ook de aanvoer is verminderd en de MgO gehaltes in de bodembodemvoorraad gemiddeld dalende zijn. Grasmaster Optimaal bevat alle bovenstaande elementen. Grasmaster Vruchtbaar bevat daarnaast ook nog eens Koper en Kobalt.
Koper gebrek komt het vaakst voor op zandgronden. Bemestingseffecten zijn vaak kort.
Kobalt bemesting geeft op alle grondsoorten goede effecten voor meerdere snedes. Bemesting met Koper en Kobalt houden de gezondheid van uw veestapel op peil. Een uitgebreide bodem- en of graskuilanalyse toont de noodzaak onomstotelijk aan.

 

Graslandsamenstellingen 2015

 

 

 

N

NH4

NO3

K2O

MgO

Na2O

SO3

Se ppm

Co

Cu

BE*

1

Grasmaster Zwavel

24,0

12,0

12,0

 

 

 

15,0

 

 

 

-19,0

2

Grasmaster Kali

20,0

11,0

9,0

13,0

4,0 

 

9,0

 

 

-14.2

 

3

Grasmaster Natrium

20.0

11.0

9.0

2.0

12.0

9.0

  9.0        

4

Grasmaster Maxima

20,0

11.0

9,0

 

2,0

12,0

9,0

10,0

 

-16.5

 

5

Grasmaster Smakelijk

20,0

11,5

8,5

7.0 

2.0 

7.0

9.0 

 

 

 

-10.6

6

Grasmaster Compleet

20,0

11,5

8,5

7,0

2.0

7.0

9.0

10.0

0.01 

0.02 

-10.6

 

*: BE = basenequivalent grasland

Advies

 

Eerste en tweede snede:
Voor zandgronden wordt voor de eerste en tweede snede een grasmaster Optimaal of Vruchtbaar geadviseerd. Voor klei gronden kan dit ook uitstekend met grasmaster Start of KAS Zwavel.
Derde en volgende snedes:
In veel gevallen is enkel stikstof voldoende. KAS in nog steeds de meest effectieve meststof voor deze toepassing.

 

Gronden met voldoende of hoog Selenium starten voor de eerste snede met grasmaster Uniek of KAS Zwavel en geven in de volgende snedes grasmaster Natrium of KAS

 

Onderstaand schema geeft meer inzicht in de wenselijkheid van de verschillende elementen:

 

 

    

1e snede

2e snede

3e/4e snede

    

Zand

Klei/veen

Zand

Klei/veen

Zand

Klei/veen

Stikstof

+

+

+

+

+

+

Zwavel

+

+

+

?

-

-

Natrium

+

?

?

-

-

-

Magnesium,

?

?

?

-

-

-

Selenium

?

-

?

-

?

-

Koper/Kobalt

?

-

-

-

-

-

+ = geadviseerd
? = advies afhankelijk van grond/grasanalyse
- = niet geadviseerd

 

Veel ervaring en kennis is de laatste jaren ook opgedaan met vloeibare bemesting in grasland. CropSolutions heeft een productlijn met uitstekende vloeibare meststoffen onder de naam growsol. Voor de specifieke voordelen is meer informatie te vinden onder www.Growsol.nl

Downloads

 

 


 

Contact partners

 

Agrea

Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
T: +31(0)85 - 48 58 900
E: panningen@agrea.nl

 

 

CZAV

Oostelijke kanaalweg 5
4424 NC Wemeldinge
T: +31(0)113 - 62 90 00
E: czav@czav.nl

 

 

AgruniekRijnvallei

Zandweistraat 20
4181 CG Waardenburg
T: +31(0)418 - 65 59 44
E: plant@agruniekrijnvallei.nl

 

 

Heyboer BV

Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
T: +31 (0)321 - 33 50 33
E: info@heyboerbv.com

 

 

CAV Agrotheek

Zuidrak 18
1771 SW Wieringerwerf
T: +31(0)88 - 99 00 700
E: info@agrotheek.nl

 

 

De Samenwerking

Provincialeweg Oost 36
2851 AE Haastrecht
T: +31(0)182 - 50 23 44
E: info@desamenwerking.nl

 

 

CLTV Zundert

Molenstraat 155
4881 GD Zundert
T: +31(0)76 - 59 72 241
E: info@cltvzundert.nl

 

 

Vitelia Agrocultuur

Zandterweg 5
5973 RB Lottum
T: +31(0)77 - 463 71 11
E: verkoop@agrocultuur.nl

 

Contact

  • *
  • *